Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

PROJEKTY Z UDZIAŁEM PARTNERÓW Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO REALIZOWANE W RAMACH POWT RCz - RP 2007-2013

 

 

OŚ PRIORYTETOWA 1

Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń

 

Dziedzina wsparcia 1.1

Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej


Dziedzina wsparcia 1.2

Ochrona środowiska


OŚ PRIORYTETOWA 2

Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki


Dziedzina wsparcia 2.2

Wspieranie rozwoju turystyki


Dziedzina wsparcia 2.3

Wspieranie współpracy w zakresie edukacji


OŚ PRIORYTETOWA 3

Wspieranie współpracy społeczności lokalnych


Dziedzina wsparcia 3.2

Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych


promocja EWT