Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Oś priorytetowa I: Rozwój Infrastruktury transgranicznej

Temat 1: Infrastruktura komunikacyjna i drogowa


Temat 2: Infrastruktura ochrony środowiska


Oś priorytetowa II: Rozwój społeczno-gospodarczy

Temat 1: Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki


Temat 2: Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego


Temat 3: Projekty sieciowe


Projekt parasolowy - realizacja mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim


promocja EWT