Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Miasto Ustro?
 ?l?skie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemys?u Lotniczego sp. z o. o. w Czechowicach-Dziedzicach
  Polepszenie dost?pno?ci komunikacyjnej na pograniczu polsko-s?owackim
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
 Uniwersytet ?l?ski w Katowicach Kolorowe ?cie?ki Euroregionu
 Gmina Strumie?
 Powiat Cieszy?ski
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
 Miasto Gliwice
  PROSPECTS: Perspektywy rozwoju przedsi?biorczo?ci i nowych M?P
Mapa Projektów EWT w województwie śląskim
Śląskie europejskie od świtu do zmierzchu - film promujący
2016-10-28

Oferta współpracy w ramach Interreg Polska - Słowacja

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą współpracy przesłaną przez Fundację VCC z Lublina, która poszukuje partnera słowackiego do realizacji projektu w ramach 3 Osi Priorytetowej programu Interreg Polska- Słowacja.

Szczegóły oferty wraz z załączonym opisem projektu i planowanymi działaniami znajdują się w załączonym formularzu oferty współpracy.

2016-10-27

Oferta współpracy - TVP S.A. Oddział Terenowy w Katowicach (Interreg V-A RCz-PL oraz Interreg Polska - Słowacja)

TVP S.A. Oddział Terenowy w Katowicach poszukuje czeskiego i/lub słowackiego partnera do partnerstwa i współpracy w projektach planowanych i przygotowywanych do realizacji w ramach Osi Priorytetowej 2, 3 i 4 programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska oraz 1 i 3 Osi Priorytetowej Programu Interreg Polska - Słowacja. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z p. Eweliną Wawrzyńczok (dane kontaktowe znajdują się w Ofertach współpracy)

promocja EWT