Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

  Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposa?enie i doskonalenie dzia?a? s?u?b kryzysowych
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej Medi@TIC: Polityki regionalne na rzecz spo?ecze?stwa informacyjnego i rozwoju bran?y ICT w sektorze audiowizualnym
  PROSPECTS: Perspektywy rozwoju przedsi?biorczo?ci i nowych M?P
 Powiat ?ywiecki
 Gmina ?lemie?
  COHIBA: Kontrola substancji niebezpiecznych w regionie Morza Ba?tyckiego
  LONGLIFE INVEST: Budowa akademika przy Uniwersytecie K?ajpedzkim jako implementacja litewskiego projektu pilota?owego LONGLIFE
 ?l?ski O?rodek Doradztwa Rolniczego w Cz?stochowie, Oddz. Zamiejscowy w Katowicach
  System informacji o jako?ci powietrza na obszarze Pogranicza Polsko-Czeskiego w  rejonie ?l?ska i Moraw (air-silesia)
Mapa Projektów EWT w województwie śląskim
Śląskie europejskie od świtu do zmierzchu - film promujący
2016-11-23

Trzeci nabór wniosków projektowych w programie Interreg Europa (wsparcie dotyczące pomysłów projektowych)

Trzeci nabór wniosków projektowych w programie Interreg Europa rozpocznie się 1 marca i potrwa do 30 czerwca 2017 roku. Aby uzyskać pewność, że  planowany projekt wpisuje się w założenia programu, cechuje się dobrą jakością oraz przydatnością,  w ramach programu uruchomiono przydatne narzędzia.

2016-11-15

Dobiega końca nabór w II i III osi priorytetowej programu Interreg Polska - Słowacja

30.11. 2016 upływa termin składania wniosków w naborze w ramach II osi priorytetowej programu Interreg Polska-Słowacja „Zrównoważony transport transgraniczny”, dla priorytetu inwestycyjnego: "Zwiększanie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego”oraz wramach III osiRozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie”.

promocja EWT