Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Powiat ?ywiecki
 Gmina Krzy?anowice Po??czenie przygranicznych miejscowo?ci Pist (CZ) - Boles?aw (PL) w ramach poprawy dost?pno?ci obszaru pogranicza.
  Czesko polskie pogranicze - Poprawa bezpiecze?stwa
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
  e-CREATE: Szlaki Kulturowe Przedsi?biorczo?ci i Rozwoju Technologicznego
 Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach
  PROSPECTS: Perspektywy rozwoju przedsi?biorczo?ci i nowych M?P
 Zespol Szkolno-Przedskolny im. Or?a Bia?ego w ?ywcu
 Nadle?nictwo Wis?a
 Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa w Raciborzu Czesko-polskie centrum leksykograficzne
 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ADAPT2DC: Adaptacja do zmian demograficznych
 Gmina Cieszyn REVITALPARK 2010
Mapa Projektów EWT w województwie śląskim
Śląskie europejskie od świtu do zmierzchu - film promujący
2016-11-23

Trzeci nabór wniosków projektowych w programie Interreg Europa (wsparcie dotyczące pomysłów projektowych)

Trzeci nabór wniosków projektowych w programie Interreg Europa rozpocznie się 1 marca i potrwa do 30 czerwca 2017 roku. Aby uzyskać pewność, że  planowany projekt wpisuje się w założenia programu, cechuje się dobrą jakością oraz przydatnością,  w ramach programu uruchomiono przydatne narzędzia.

2016-11-15

Dobiega końca nabór w II i III osi priorytetowej programu Interreg Polska - Słowacja

30.11. 2016 upływa termin składania wniosków w naborze w ramach II osi priorytetowej programu Interreg Polska-Słowacja „Zrównoważony transport transgraniczny”, dla priorytetu inwestycyjnego: "Zwiększanie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego”oraz wramach III osiRozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie”.

promocja EWT