Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Miasto Petrvald
 Uniwersytet ?l?ski w Katowicach Kolorowe ?cie?ki Euroregionu
 Gmina Cieszyn REVITALPARK 2010
 Gmina Istebna
 Gmina Zebrzydowice
  Czesko polskie pogranicze - Poprawa bezpiecze?stwa
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej
 Gmina Wilamowice
 Zespol Szkolno-Przedskolny im. Or?a Bia?ego w ?ywcu
  REURIS: Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych
 Powiat Cieszy?ski
 Powiat ?ywiecki
 Polski Klub Ekologiczny, Ko?o Miejskie w Gliwicach
Mapa Projektów EWT w województwie śląskim
Śląskie europejskie od świtu do zmierzchu - film promujący
2016-12-07

Nabory wniosków w II i III osi priorytetowej Interreg Polska - Słowacja zakończone

W dniu 30 listopada 2016 r. zakończył się nabór wniosków dla drugiej osi priorytetowej Programu Zrównoważony transport transgraniczny celu szczegółowego Zwiększanie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego oraz dla trzeciej osi priorytetowej Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie

promocja EWT