Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Miasto Katowice
  LONGLIFE INVEST: Budowa akademika przy Uniwersytecie K?ajpedzkim jako implementacja litewskiego projektu pilota?owego LONGLIFE
 Gmina Krzy?anowice
  PLASTiCE: Innowacyjne dzia?ania na rzecz tworzyw sztucznych przyjaznych ?rodowisku
 Gmina Zebrzydowice
 Gmina Krzanowice
 Miasto Petrvald
 Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w Gliwicach
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY Przegl?d Filmowy Kino na Granicy 2010-2012
 ?l?ski O?rodek Doradztwa Rolniczego w Cz?stochowie, Oddz. Zamiejscowy w Katowicach
 Uniwersytet ?l?ski w Katowicach Kolorowe ?cie?ki Euroregionu
  EUREGIO PL - CZ
 Urz?d Miasta B?dzin ACT4PPP: Mi?dzynarodowe Dzia?ania na Rzecz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
Mapa Projektów EWT w województwie śląskim
Śląskie europejskie od świtu do zmierzchu - film promujący
2016-12-07

Nabory wniosków w II i III osi priorytetowej Interreg Polska - Słowacja zakończone

W dniu 30 listopada 2016 r. zakończył się nabór wniosków dla drugiej osi priorytetowej Programu Zrównoważony transport transgraniczny celu szczegółowego Zwiększanie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego oraz dla trzeciej osi priorytetowej Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie

promocja EWT