Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Powiat Raciborski
  CE-Ageing Platform: Platforma wiedzy nt. starzej?cego si? spo?ecze?stwa Europy ?rodkowej
 Stowarzyszenie 'Region Beskidy' w Bielsku-Bia?ej,
 Zamek Cieszyn
  ACT CLEAN: Dost?p do technologii i wiedzy w zakresie Czystszej Produkcji w Europie Centralnej
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Sie? przedsi?biorczo?ci bez granic
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej
 Miasto Katowice
  COHIBA: Kontrola substancji niebezpiecznych w regionie Morza Ba?tyckiego
 ?l?ski O?rodek Doradztwa Rolniczego w Cz?stochowie, Oddz. Zamiejscowy w Katowicach
  Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposa?enie i doskonalenie dzia?a? s?u?b kryzysowych
Mapa Projektów EWT w województwie śląskim
Śląskie europejskie od świtu do zmierzchu - film promujący
promocja EWT