Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Gmina Zebrzydowice
 Gmina Cieszyn SportPark - Park Sportowy
 Powiat ?ywiecki
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Sie? przedsi?biorczo?ci bez granic
 Zespol Szkolno-Przedskolny im. Or?a Bia?ego w ?ywcu
 Uniwesytet ?l?ski w Katowicach, Wydzia? EtnologiiI Nauk o Edukacji w Cieszynie AKCENT@COM
  Jedno miasto - jedna kultura
  Odwied? s?siada - uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza
 Gmina Krzanowice ?cie?ka rowerowa Kobe?ice - Krzanowice
 EUWT TRITIA z o.o.
 Gmina Zebrzydowice
  Po ?ladach ?w. Jana Sarkandra
 Powiat ?ywiecki
 Uniwersytet ?l?ski w Katowicach Kolorowe ?cie?ki Euroregionu
Mapa Projektów EWT w województwie śląskim
Śląskie europejskie od świtu do zmierzchu - film promujący
promocja EWT