Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Obszar aktywny gospodarczo - czesko-polskie pogranicze
 Rudzki Inkubator Przedsi?biorczo?ci sp. z o.o. w Rudzie ?laskiej ICHNOS Plus: Innowacje i zmiany - sie? dla lokalnych okienek przedsi?biorczo?ci
 Uniwesytet ?l?ski w Katowicach, Wydzia? EtnologiiI Nauk o Edukacji w Cieszynie AKCENT@COM
 Zespol Szkolno-Przedskolny im. Or?a Bia?ego w ?ywcu
 Gmina Zebrzydowice
 Gmina Krzanowice
  Jedno miasto - jedna kultura
 Gmina ?odygowice
 Gmina ?lemie?
  PROSPECTS: Perspektywy rozwoju przedsi?biorczo?ci i nowych M?P
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
 Polski Klub Ekologiczny, Ko?o Miejskie w Gliwicach
 Gmina Wilamowice
 ?l?skie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemys?u Lotniczego sp. z o. o. w Czechowicach-Dziedzicach
Mapa Projektów EWT w województwie śląskim
Śląskie europejskie od świtu do zmierzchu - film promujący
promocja EWT