Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Miasto Ustro?
  EUREGIO PL - CZ
 EUWT TRITIA z o.o.
 Polski Klub Ekologiczny, Ko?o Miejskie w Gliwicach
  Czesko polskie pogranicze - Poprawa bezpiecze?stwa
 Gmina Krzanowice
 Rudzki Inkubator Przedsi?biorczo?ci sp. z o.o. w Rudzie ?laskiej ICHNOS Plus: Innowacje i zmiany - sie? dla lokalnych okienek przedsi?biorczo?ci
  Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposa?enie i doskonalenie dzia?a? s?u?b kryzysowych
  Odwied? s?siada - uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza
  REURIS: Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych
 Gmina Zebrzydowice
 Gmina Cieszyn SportPark - Park Sportowy
 Stowarzyszenie 'Region Beskidy' w Bielsku-Bia?ej,
Mapa Projektów EWT w województwie śląskim
Śląskie europejskie od świtu do zmierzchu - film promujący
promocja EWT