Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Gmina Wilamowice
 Gmina Krzanowice ?cie?ka rowerowa Kobe?ice - Krzanowice
 Powiat ?ywiecki
 Stowarzyszenie 'Region Beskidy' w Bielsku-Bia?ej,
 Gmina Krzy?anowice Budowa ?cie?ki rowerowej Hat (CZ) - Krzy?anowice (PL)
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej
  System informacji o jako?ci powietrza na obszarze Pogranicza Polsko-Czeskiego w  rejonie ?l?ska i Moraw (air-silesia)
  e-CREATE: Szlaki Kulturowe Przedsi?biorczo?ci i Rozwoju Technologicznego
  REURIS: Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych
 Uniwersytet ?l?ski w Katowicach Kolorowe ?cie?ki Euroregionu
  Po ?ladach ?w. Jana Sarkandra
 Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach
 Zamek Cieszyn SEE: Dziel?c si? do?wiadczeniami Europy - polityki, innowacja i design
Mapa Projektów EWT w województwie śląskim
Śląskie europejskie od świtu do zmierzchu - film promujący
promocja EWT