Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w Gliwicach
 Gmina Krzanowice
  Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposa?enie i doskonalenie dzia?a? s?u?b kryzysowych
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej
  Po ?ladach ?w. Jana Sarkandra
 Gmina Krzy?anowice Budowa ?cie?ki rowerowej Hat (CZ) - Krzy?anowice (PL)
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
 Nadle?nictwo Wis?a
 Powiat Cieszy?ski
 Gmina Krzy?anowice Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim
  e-CREATE: Szlaki Kulturowe Przedsi?biorczo?ci i Rozwoju Technologicznego
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Cz?stochowie GreenITNet: Zielona sie? IT w Europie
Mapa Projektów EWT w województwie śląskim
Śląskie europejskie od świtu do zmierzchu - film promujący
promocja EWT