Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Obszar aktywny gospodarczo - czesko-polskie pogranicze
 Powiat Cieszy?ski
 Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach
  EUREGIO PL - CZ
  Rewitalizacja granicznej rzeki Olza
 Zamek Cieszyn SEE: Dziel?c si? do?wiadczeniami Europy - polityki, innowacja i design
 Gmina Cieszyn REVITALPARK 2010
 Polski Klub Ekologiczny, Ko?o Miejskie w Gliwicach
  Odwied? s?siada - uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza
 Powiat Raciborski
 Gmina ?lemie?
  Jedno miasto - jedna kultura
Mapa Projektów EWT w województwie śląskim
Śląskie europejskie od świtu do zmierzchu - film promujący
promocja EWT