Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

  System informacji o jako?ci powietrza na obszarze Pogranicza Polsko-Czeskiego w  rejonie ?l?ska i Moraw (air-silesia)
 Uniwersytet ?l?ski w Katowicach Kolorowe ?cie?ki Euroregionu
  REURIS: Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych
 Gmina Krzy?anowice Budowa ?cie?ki rowerowej Hat (CZ) - Krzy?anowice (PL)
 Gmina Wilamowice
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
 Gmina Zebrzydowice
 Gmina Krzy?anowice Po??czenie przygranicznych miejscowo?ci Pist (CZ) - Boles?aw (PL) w ramach poprawy dost?pno?ci obszaru pogranicza.
 Gmina Strumie?
 Zamek Cieszyn SEE: Dziel?c si? do?wiadczeniami Europy - polityki, innowacja i design
  e-CREATE: Szlaki Kulturowe Przedsi?biorczo?ci i Rozwoju Technologicznego
 Gmina Istebna
  Polepszenie dost?pno?ci komunikacyjnej na pograniczu polsko-s?owackim
 Gmina Kozy
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
Mapa Projektów EWT w województwie śląskim
Śląskie europejskie od świtu do zmierzchu - film promujący
promocja EWT