Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Urz?d Miasta B?dzin ACT4PPP: Mi?dzynarodowe Dzia?ania na Rzecz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
 Zespol Szkolno-Przedskolny im. Or?a Bia?ego w ?ywcu
 Miasto Gliwice
  Jedno miasto - jedna kultura
 Polski Klub Ekologiczny, Ko?o Miejskie w Gliwicach
 Gmina Kozy
 Rudzki Inkubator Przedsi?biorczo?ci sp. z o.o. w Rudzie ?laskiej ICHNOS Plus: Innowacje i zmiany - sie? dla lokalnych okienek przedsi?biorczo?ci
  Polepszenie dost?pno?ci komunikacyjnej na pograniczu polsko-s?owackim
 Powiat ?ywiecki
 Miasto Katowice
 Stowarzyszenie 'Region Beskidy' w Bielsku-Bia?ej,
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej
Mapa Projektów EWT w województwie śląskim
Śląskie europejskie od świtu do zmierzchu - film promujący
2017-01-09

Programy Interreg w 2017 r.

Marka Interreg jest coraz bardziej rozpoznawalna w naszym kraju. W zatwierdzonych dotychczas projektach współpracy transnarodowej i międzyregionalnej uczestniczy łącznie 169 polskich partnerów. Ministerstwo Rozwoju promowało dotąd programy Interreg: Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa i Europa na spotkaniach w wielu polskich miastach. Również w tym roku zaplanowano szereg wydarzeń.

promocja EWT