Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

  LONGLIFE INVEST: Budowa akademika przy Uniwersytecie K?ajpedzkim jako implementacja litewskiego projektu pilota?owego LONGLIFE
  Polepszenie dost?pno?ci komunikacyjnej na pograniczu polsko-s?owackim
  e-CREATE: Szlaki Kulturowe Przedsi?biorczo?ci i Rozwoju Technologicznego
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
 Gmina Zebrzydowice
  EUREGIO PL - CZ
  Infotur 3
 Gmina Cieszyn SportMost - Most Sportowy
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY Przegl?d Filmowy Kino na Granicy 2010-2012
  Rewitalizacja granicznej rzeki Olza
 Gmina Krzy?anowice Budowa ?cie?ki rowerowej Hat (CZ) - Krzy?anowice (PL)
 ?l?ski O?rodek Doradztwa Rolniczego w Cz?stochowie, Oddz. Zamiejscowy w Katowicach
 Miasto Katowice
Mapa Projektów EWT w województwie śląskim
Śląskie europejskie od świtu do zmierzchu - film promujący
2017-01-09

Programy Interreg w 2017 r.

Marka Interreg jest coraz bardziej rozpoznawalna w naszym kraju. W zatwierdzonych dotychczas projektach współpracy transnarodowej i międzyregionalnej uczestniczy łącznie 169 polskich partnerów. Ministerstwo Rozwoju promowało dotąd programy Interreg: Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa i Europa na spotkaniach w wielu polskich miastach. Również w tym roku zaplanowano szereg wydarzeń.

promocja EWT