Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

2015-04-10

Wnioskowanie o środki z rezerwy celowej

3 kwietnia 2015 r. została zaakceptowana przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju procedura uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących m.in. z budżetu Unii Europejskiej.

2014-12-05

Interreg Program dla Europy Środkowej 80 milionów euro przeznaczonych na współpracę transnarodową na początku 2015 roku.

80 mln euro z Unii Europejskiej dofinansowania będzie dostępne w lutym 2015 roku dla organizacji publicznych i prywatnych, które chcą współpracować ponad granicami w zakresie innowacji, strategii niskoemisyjnych, zasobów naturalnych i kulturowych lub transportu.

promocja EWT