Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Gmina Wilamowice
 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ADAPT2DC: Adaptacja do zmian demograficznych
 Gmina Zebrzydowice
 Urz?d Miasta B?dzin ACT4PPP: Mi?dzynarodowe Dzia?ania na Rzecz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
 Gmina Zebrzydowice
 Polski Klub Ekologiczny, Ko?o Miejskie w Gliwicach
  ACT CLEAN: Dost?p do technologii i wiedzy w zakresie Czystszej Produkcji w Europie Centralnej
 Uniwesytet ?l?ski w Katowicach, Wydzia? EtnologiiI Nauk o Edukacji w Cieszynie AKCENT@COM
  Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposa?enie i doskonalenie dzia?a? s?u?b kryzysowych
 Gmina Krzy?anowice Budowa ?cie?ki rowerowej Hat (CZ) - Krzy?anowice (PL)
 ?l?skie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemys?u Lotniczego sp. z o. o. w Czechowicach-Dziedzicach
 Powiat Cieszy?ski
 Gmina Cieszyn SportMost - Most Sportowy
 Gmina Istebna
2017-01-11

VI edycja konkursu "Fundusze w obiektywie"

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w VI edycji konkursu „Fundusze w obiektywie”. Wystarczy przesłać zdjęcie i opis projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Konkurs adresowany jest do osób interesujących się projektami unijnymi. Należy wejść na stronę www.mapadotacji.gov.pl i zamieścić opis projektu wraz ze zdjęciem. Spośród wszystkich zgłoszeń wybrane zostaną najciekawsze i nagrodzone bonami upominkowymi. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 marca 2017 roku

Szczegółowe zasady konkursu zostały określone w Regulaminie dostępnym w serwisie Mapa Dotacji UE.promocja EWT