Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Nadle?nictwo Wis?a
 Gmina Krzanowice ?cie?ka rowerowa Kobe?ice - Krzanowice
  Czesko polskie pogranicze - Poprawa bezpiecze?stwa
 Zamek Cieszyn SEE: Dziel?c si? do?wiadczeniami Europy - polityki, innowacja i design
 EUWT TRITIA z o.o.
 Powiat Cieszy?ski
 Rudzki Inkubator Przedsi?biorczo?ci sp. z o.o. w Rudzie ?laskiej ICHNOS Plus: Innowacje i zmiany - sie? dla lokalnych okienek przedsi?biorczo?ci
 Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa w Raciborzu Czesko-polskie centrum leksykograficzne
 Gmina Zebrzydowice
  REURIS: Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych
 Uniwersytet ?l?ski w Katowicach Kolorowe ?cie?ki Euroregionu
 ?l?ski O?rodek Doradztwa Rolniczego w Cz?stochowie, Oddz. Zamiejscowy w Katowicach
  Rewitalizacja granicznej rzeki Olza
 Miasto Katowice
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej I3SME: Wdra?anie innowacji w sektorze M?P
2017-01-11

VI edycja konkursu "Fundusze w obiektywie"

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w VI edycji konkursu „Fundusze w obiektywie”. Wystarczy przesłać zdjęcie i opis projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Konkurs adresowany jest do osób interesujących się projektami unijnymi. Należy wejść na stronę www.mapadotacji.gov.pl i zamieścić opis projektu wraz ze zdjęciem. Spośród wszystkich zgłoszeń wybrane zostaną najciekawsze i nagrodzone bonami upominkowymi. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 marca 2017 roku

Szczegółowe zasady konkursu zostały określone w Regulaminie dostępnym w serwisie Mapa Dotacji UE.promocja EWT