Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Gmina Istebna
 Stowarzyszenie 'Region Beskidy' w Bielsku-Bia?ej,
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY 11. Przegl?d filmowy Kino na Granicy
 Gmina Krzanowice ?cie?ka rowerowa Kobe?ice - Krzanowice
 Powiat Cieszy?ski
 Zamek Cieszyn SEE: Dziel?c si? do?wiadczeniami Europy - polityki, innowacja i design
 Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach
  LONGLIFE INVEST: Budowa akademika przy Uniwersytecie K?ajpedzkim jako implementacja litewskiego projektu pilota?owego LONGLIFE
 Zamek Cieszyn
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Sie? przedsi?biorczo?ci bez granic
 Gmina Cieszyn SportPark - Park Sportowy
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
  Odwied? s?siada - uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza
2017-01-11

Trzeci nabór w Interreg Europa - spotkanie informacyjne 7 lutego br. (Warszawa)

Ministerstwo Rozwoju we współpracy ze Wspólnym Sekretariatem programu Interreg Europa zaprasza na seminarium informacyjne poświęcone trzeciemu naborowi wniosków. Spotkanie odbędzie się 7 lutego 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju (ul. Wspólna 2/4, Warszawa).

Trzeci nabór wniosków Interreg Europa będzie otwarty w terminie 1 marca – 30 czerwca 2017 r. Celem spotkania jest zapoznanie potencjalnych aplikantów i aplikantów wiodących z dokumentami obowiązującymi w trzecim naborze, zwrócenie szczególnej uwagi na kwestie kwalifikowalności, w tym przyczyny odrzucenia złożonych wniosków, poinformowanie o preferencjach programu dotyczących partnerstwa, zakresu tematycznego itp.

Więcej informacji nt. spotkania, program wraz z formularzem rejestracyjnym dostępny jest na stronie internetowej europasrodkova.gov.promocja EWT