Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Obszar aktywny gospodarczo - czesko-polskie pogranicze
  Odwied? s?siada - uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza
  CE-Ageing Platform: Platforma wiedzy nt. starzej?cego si? spo?ecze?stwa Europy ?rodkowej
  PROSPECTS: Perspektywy rozwoju przedsi?biorczo?ci i nowych M?P
 Powiat ?ywiecki
 Powiat Cieszy?ski
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
 Uniwersytet ?l?ski w Katowicach Kolorowe ?cie?ki Euroregionu
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY Przegl?d Filmowy Kino na Granicy 2010-2012
 ?l?ski O?rodek Doradztwa Rolniczego w Cz?stochowie, Oddz. Zamiejscowy w Katowicach
 Gmina Krzanowice
  ACT CLEAN: Dost?p do technologii i wiedzy w zakresie Czystszej Produkcji w Europie Centralnej
2017-01-11

Trzeci nabór w Interreg Europa - spotkanie informacyjne 7 lutego br. (Warszawa)

Ministerstwo Rozwoju we współpracy ze Wspólnym Sekretariatem programu Interreg Europa zaprasza na seminarium informacyjne poświęcone trzeciemu naborowi wniosków. Spotkanie odbędzie się 7 lutego 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju (ul. Wspólna 2/4, Warszawa).

Trzeci nabór wniosków Interreg Europa będzie otwarty w terminie 1 marca – 30 czerwca 2017 r. Celem spotkania jest zapoznanie potencjalnych aplikantów i aplikantów wiodących z dokumentami obowiązującymi w trzecim naborze, zwrócenie szczególnej uwagi na kwestie kwalifikowalności, w tym przyczyny odrzucenia złożonych wniosków, poinformowanie o preferencjach programu dotyczących partnerstwa, zakresu tematycznego itp.

Więcej informacji nt. spotkania, program wraz z formularzem rejestracyjnym dostępny jest na stronie internetowej europasrodkova.gov.promocja EWT