Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

  Infotur 3
  Po ?ladach ?w. Jana Sarkandra
 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ADAPT2DC: Adaptacja do zmian demograficznych
 Gmina Cieszyn SportPark - Park Sportowy
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Sie? przedsi?biorczo?ci bez granic
 Uniwersytet ?l?ski w Katowicach Kolorowe ?cie?ki Euroregionu
 Miasto Ustro?
  Czesko polskie pogranicze - Poprawa bezpiecze?stwa
 Gmina Strumie?
 Gmina Cieszyn REVITALPARK 2010
 Gmina Krzy?anowice Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim
2017-01-11

Trzeci nabór w Interreg Europa - spotkanie informacyjne 7 lutego br. (Warszawa)

Ministerstwo Rozwoju we współpracy ze Wspólnym Sekretariatem programu Interreg Europa zaprasza na seminarium informacyjne poświęcone trzeciemu naborowi wniosków. Spotkanie odbędzie się 7 lutego 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju (ul. Wspólna 2/4, Warszawa).

Trzeci nabór wniosków Interreg Europa będzie otwarty w terminie 1 marca – 30 czerwca 2017 r. Celem spotkania jest zapoznanie potencjalnych aplikantów i aplikantów wiodących z dokumentami obowiązującymi w trzecim naborze, zwrócenie szczególnej uwagi na kwestie kwalifikowalności, w tym przyczyny odrzucenia złożonych wniosków, poinformowanie o preferencjach programu dotyczących partnerstwa, zakresu tematycznego itp.

Więcej informacji nt. spotkania, program wraz z formularzem rejestracyjnym dostępny jest na stronie internetowej europasrodkova.gov.promocja EWT