Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

  CE-Ageing Platform: Platforma wiedzy nt. starzej?cego si? spo?ecze?stwa Europy ?rodkowej
 Powiat ?ywiecki
 Urz?d Miasta B?dzin ACT4PPP: Mi?dzynarodowe Dzia?ania na Rzecz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
 Zespol Szkolno-Przedskolny im. Or?a Bia?ego w ?ywcu
 Uniwersytet ?l?ski w Katowicach Kolorowe ?cie?ki Euroregionu
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY Przegl?d Filmowy Kino na Granicy 2010-2012
 Gmina Cieszyn SportMost - Most Sportowy
 Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w Gliwicach
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Cz?stochowie GreenITNet: Zielona sie? IT w Europie
 Zamek Cieszyn
 Polski Klub Ekologiczny, Ko?o Miejskie w Gliwicach
  Jedno miasto - jedna kultura
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Obszar aktywny gospodarczo - czesko-polskie pogranicze
2017-01-10

Trzeci nabór wniosków projektowych w programie Interreg Europa - informacje dodatkowe

Przypominamy, że trzeci nabór wniosków Interreg Europa odbędzie się w terminie 1 marca - 30 czerwca 2017 roku. Może on wyczerpać pulę środków dla projektów na lata 2014 – 2020.

Poniżej przedstawiamy narzędzia, które będą pomocne, między innymi, w przygotowaniu instytucji do oceny otrzymywanych propozycji udziału w projektach oraz opracowaniu własnych ofert współpracy.

Pakiet dla wnioskodawców
·        Wnioskodawców obowiązują dokumenty dostępne w Application pack zamieszczonym na stroniewww.interregeurope.eu.Wspólny Sekretariat (Lille, FR) udostępni pakiet w styczniu br.

Informacje po polsku  

·        Ministerstwo Rozwoju na stronie www.ewt.gov.pl, w sekcji Przeczytaj o Programach, publikuje m.in. ulotki, prezentacje, dokumenty i wzory umów w języku polskim.

·        W sekcji Przeczytaj o programach, pod koniec lutego będzie dostępna polska wersja podręcznika do 3. naboru – ma ono jedynie charakter pomocniczy, gdyż wnioskodawców obowiązują anglojęzyczne wersje dokumentów

·        7 II br. w Warszawie odbędzie się Krajowy Dzień Informacyjny na temat zasad 3. naboru.W programie wystąpienia: Wspólnego Sekretariatu, Krajowego Punktu Kontaktowego (MR), kontrolera wydatków, partnerów projektowych. Spotkaniu (tłumaczone symultanicznie) będą towarzyszyły konsultacje indywidualne z ekspertem z WS (w j. angielskim). Bliższe informacje i linka do rejestracji zamieścimy niebawem w Wiadomościach na www.ewt.gov.pl.

·        Zachęcamy do konsultowania się z Krajowym Punktem Kontaktowym Interreg Europa: Ministerstwo Rozwoju, Departament Współpracy Terytorialnej, Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach (osoba do kontaktu: Anna Stol, e-mail: anna.stol@mr.gov.pl, tel. 32 253 90 08).


Narzędzia opracowane przez Wspólny Sekretariat
·        Sprawdź samodzielnie (on-line), czy Twój pomysł wpisuje się w program:  http://www.interregeurope.eu/self-assessment/

·        Poproś ekspertów ze Wspólnego Sekretariatu o konsultację Twojej koncepcji projektowej:
http://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/340/get-feedback-on-your-project-idea-in-time-for-third-call/

·        Zapoznaj się z zatwierdzonymi projektami
- 1. nabór: http://www.interregeurope.eu/discover-projects/
- 2. nabór:  http://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/199/second-call-projects-approved/


Jak znaleźć partnera/dołączyć do projektu?
·        Sprawdź oferty na stronie programu: http://www.interregeurope.eu/search/

·        Zamieść własną propozycję na stronie programu (możliwe po rejestracji w społeczności Intererg Europa): http://www.interregeurope.eu/account/registration/

·        Weź udział w międzynarodowym forum poszukiwania partnerów – 22-23 marca br., Malta rejestracja od stycznia br.: http://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/383/europe-let-s-cooperate/

·        Skorzystaj z formularza opracowanego przez polski Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa – Twoja oferta zostanie przekazana do krajowych punktów kontaktowych w innych państwach uczestniczących w Interreg Europapromocja EWT