Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej
  CE-Ageing Platform: Platforma wiedzy nt. starzej?cego si? spo?ecze?stwa Europy ?rodkowej
 Miasto Katowice
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY Przegl?d Filmowy Kino na Granicy 2010-2012
 Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w Gliwicach
 Miasto Gliwice
 Gmina Krzanowice
 Gmina ?lemie?
 Gmina Cieszyn SportPark - Park Sportowy
 Gmina Krzanowice ?cie?ka rowerowa Kobe?ice - Krzanowice
  Polepszenie dost?pno?ci komunikacyjnej na pograniczu polsko-s?owackim
 EUWT TRITIA z o.o.
  Po ?ladach ?w. Jana Sarkandra
2016-12-29

Nowe mikroprojekty na polsko-czeskim pograniczu

20 grudnia 2016 roku na posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego w Euroregionie Silesia wybrano 33 mikroprojekty.

Polscy wnioskodawcy będą realizowali 15 z nich (na łączną kwotę 295 941,44 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), a czescy - 18 (na łączną kwotę 277 487 euro z EFRR).promocja EWT