Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 EUWT TRITIA z o.o.
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej
 Powiat Cieszy?ski
 Rudzki Inkubator Przedsi?biorczo?ci sp. z o.o. w Rudzie ?laskiej ICHNOS Plus: Innowacje i zmiany - sie? dla lokalnych okienek przedsi?biorczo?ci
 Gmina Wilamowice
 Gmina Strumie?
  EUREGIO PL - CZ
 Gmina ?odygowice
 Zespol Szkolno-Przedskolny im. Or?a Bia?ego w ?ywcu
 Miasto Katowice
 Gmina Krzy?anowice Budowa ?cie?ki rowerowej Hat (CZ) - Krzy?anowice (PL)
  LONGLIFE INVEST: Budowa akademika przy Uniwersytecie K?ajpedzkim jako implementacja litewskiego projektu pilota?owego LONGLIFE
 Nadle?nictwo Wis?a
 Gmina Zebrzydowice
2016-12-29

Nowe mikroprojekty na polsko-czeskim pograniczu

20 grudnia 2016 roku na posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego w Euroregionie Silesia wybrano 33 mikroprojekty.

Polscy wnioskodawcy będą realizowali 15 z nich (na łączną kwotę 295 941,44 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), a czescy - 18 (na łączną kwotę 277 487 euro z EFRR).promocja EWT