Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Gmina Krzanowice
 Nadle?nictwo Wis?a
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY 11. Przegl?d filmowy Kino na Granicy
  PROSPECTS: Perspektywy rozwoju przedsi?biorczo?ci i nowych M?P
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Cz?stochowie GreenITNet: Zielona sie? IT w Europie
 ?l?skie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemys?u Lotniczego sp. z o. o. w Czechowicach-Dziedzicach
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Obszar aktywny gospodarczo - czesko-polskie pogranicze
 EUWT TRITIA z o.o.
 Gmina Zebrzydowice
 Miasto Ustro?
  Jedno miasto - jedna kultura
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej I3SME: Wdra?anie innowacji w sektorze M?P
2016-12-29

Nowe mikroprojekty na polsko-czeskim pograniczu

20 grudnia 2016 roku na posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego w Euroregionie Silesia wybrano 33 mikroprojekty.

Polscy wnioskodawcy będą realizowali 15 z nich (na łączną kwotę 295 941,44 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), a czescy - 18 (na łączną kwotę 277 487 euro z EFRR).promocja EWT