Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Gmina Cieszyn REVITALPARK 2010
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
 Gmina Cieszyn SportMost - Most Sportowy
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
  Po ?ladach ?w. Jana Sarkandra
 Zespol Szkolno-Przedskolny im. Or?a Bia?ego w ?ywcu
 Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w Gliwicach
 Powiat Cieszy?ski
  Rewitalizacja granicznej rzeki Olza
 Gmina Cieszyn SportPark - Park Sportowy
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Sie? przedsi?biorczo?ci bez granic
2016-12-29

Nowe mikroprojekty na polsko-czeskim pograniczu

20 grudnia 2016 roku na posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego w Euroregionie Silesia wybrano 33 mikroprojekty.

Polscy wnioskodawcy będą realizowali 15 z nich (na łączną kwotę 295 941,44 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), a czescy - 18 (na łączną kwotę 277 487 euro z EFRR).promocja EWT