Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Gmina Krzy?anowice Budowa ?cie?ki rowerowej Hat (CZ) - Krzy?anowice (PL)
 Zespol Szkolno-Przedskolny im. Or?a Bia?ego w ?ywcu
 Gmina Krzy?anowice
 Miasto Katowice
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
  Jedno miasto - jedna kultura
 Stowarzyszenie 'Region Beskidy' w Bielsku-Bia?ej,
 Gmina Cieszyn REVITALPARK 2010
 Powiat Raciborski
  CE-Ageing Platform: Platforma wiedzy nt. starzej?cego si? spo?ecze?stwa Europy ?rodkowej
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY Przegl?d Filmowy Kino na Granicy 2010-2012
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
 Urz?d Miasta B?dzin ACT4PPP: Mi?dzynarodowe Dzia?ania na Rzecz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
2016-12-29

Nowe mikroprojekty na polsko-czeskim pograniczu

20 grudnia 2016 roku na posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego w Euroregionie Silesia wybrano 33 mikroprojekty.

Polscy wnioskodawcy będą realizowali 15 z nich (na łączną kwotę 295 941,44 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), a czescy - 18 (na łączną kwotę 277 487 euro z EFRR).promocja EWT