Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Gmina ?lemie?
  PROSPECTS: Perspektywy rozwoju przedsi?biorczo?ci i nowych M?P
 Powiat Raciborski
  Rewitalizacja granicznej rzeki Olza
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY Przegl?d Filmowy Kino na Granicy 2010-2012
 Gmina Krzanowice ?cie?ka rowerowa Kobe?ice - Krzanowice
 Miasto Ustro?
 Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa w Raciborzu Czesko-polskie centrum leksykograficzne
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej
 Powiat ?ywiecki
  Polepszenie dost?pno?ci komunikacyjnej na pograniczu polsko-s?owackim
 Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach
  COHIBA: Kontrola substancji niebezpiecznych w regionie Morza Ba?tyckiego
2016-12-29

Nowe mikroprojekty na polsko-czeskim pograniczu

20 grudnia 2016 roku na posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego w Euroregionie Silesia wybrano 33 mikroprojekty.

Polscy wnioskodawcy będą realizowali 15 z nich (na łączną kwotę 295 941,44 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), a czescy - 18 (na łączną kwotę 277 487 euro z EFRR).promocja EWT