Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Gmina Wilamowice
 Gmina Krzanowice ?cie?ka rowerowa Kobe?ice - Krzanowice
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY Przegl?d Filmowy Kino na Granicy 2010-2012
  System informacji o jako?ci powietrza na obszarze Pogranicza Polsko-Czeskiego w  rejonie ?l?ska i Moraw (air-silesia)
  EUREGIO PL - CZ
 Powiat Cieszy?ski
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Obszar aktywny gospodarczo - czesko-polskie pogranicze
  COHIBA: Kontrola substancji niebezpiecznych w regionie Morza Ba?tyckiego
 Gmina Zebrzydowice
 Gmina Cieszyn REVITALPARK 2010
 Gmina Krzy?anowice
2016-12-29

Podręcznik wdrażania Interreg Europa Środkowa po zmianach - polskie tłumaczenie

W grudniu 2016 r. dokonano aktualizacji podręcznika wdrażania programu Interreg Europa Środkowa. Ministerstwo Rozwoju udostępniło jego robocze tłumaczenie.

Tłumaczenie ma charakter pomocniczy. W programie obowiązują dokumenty w języku angielskim.promocja EWT