Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Zespol Szkolno-Przedskolny im. Or?a Bia?ego w ?ywcu
  Jedno miasto - jedna kultura
 Urz?d Miasta B?dzin ACT4PPP: Mi?dzynarodowe Dzia?ania na Rzecz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
 ?l?skie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemys?u Lotniczego sp. z o. o. w Czechowicach-Dziedzicach
  Infotur 3
  COHIBA: Kontrola substancji niebezpiecznych w regionie Morza Ba?tyckiego
 Gmina Zebrzydowice
  ACT CLEAN: Dost?p do technologii i wiedzy w zakresie Czystszej Produkcji w Europie Centralnej
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ADAPT2DC: Adaptacja do zmian demograficznych
  Polepszenie dost?pno?ci komunikacyjnej na pograniczu polsko-s?owackim
 Gmina Krzy?anowice Po??czenie przygranicznych miejscowo?ci Pist (CZ) - Boles?aw (PL) w ramach poprawy dost?pno?ci obszaru pogranicza.
 Powiat ?ywiecki
 Powiat Raciborski
2016-12-29

Podręcznik wdrażania Interreg Europa Środkowa po zmianach - polskie tłumaczenie

W grudniu 2016 r. dokonano aktualizacji podręcznika wdrażania programu Interreg Europa Środkowa. Ministerstwo Rozwoju udostępniło jego robocze tłumaczenie.

Tłumaczenie ma charakter pomocniczy. W programie obowiązują dokumenty w języku angielskim.promocja EWT