Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Polski Klub Ekologiczny, Ko?o Miejskie w Gliwicach
 ?l?skie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemys?u Lotniczego sp. z o. o. w Czechowicach-Dziedzicach
 Uniwersytet ?l?ski w Katowicach Kolorowe ?cie?ki Euroregionu
 Powiat Cieszy?ski
  LONGLIFE INVEST: Budowa akademika przy Uniwersytecie K?ajpedzkim jako implementacja litewskiego projektu pilota?owego LONGLIFE
 Gmina Strumie?
 Gmina Krzy?anowice Po??czenie przygranicznych miejscowo?ci Pist (CZ) - Boles?aw (PL) w ramach poprawy dost?pno?ci obszaru pogranicza.
 Gmina Cieszyn SportPark - Park Sportowy
  Infotur 3
  e-CREATE: Szlaki Kulturowe Przedsi?biorczo?ci i Rozwoju Technologicznego
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej
 Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach
  System informacji o jako?ci powietrza na obszarze Pogranicza Polsko-Czeskiego w  rejonie ?l?ska i Moraw (air-silesia)
2016-12-29

Podręcznik wdrażania Interreg Europa Środkowa po zmianach - polskie tłumaczenie

W grudniu 2016 r. dokonano aktualizacji podręcznika wdrażania programu Interreg Europa Środkowa. Ministerstwo Rozwoju udostępniło jego robocze tłumaczenie.

Tłumaczenie ma charakter pomocniczy. W programie obowiązują dokumenty w języku angielskim.promocja EWT