Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY 11. Przegl?d filmowy Kino na Granicy
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Obszar aktywny gospodarczo - czesko-polskie pogranicze
 Gmina Krzanowice
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Sie? przedsi?biorczo?ci bez granic
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY Przegl?d Filmowy Kino na Granicy 2010-2012
 Gmina Krzanowice ?cie?ka rowerowa Kobe?ice - Krzanowice
 ?l?skie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemys?u Lotniczego sp. z o. o. w Czechowicach-Dziedzicach
 Gmina Cieszyn SportMost - Most Sportowy
 Gmina Istebna
  Infotur 3
 Rudzki Inkubator Przedsi?biorczo?ci sp. z o.o. w Rudzie ?laskiej ICHNOS Plus: Innowacje i zmiany - sie? dla lokalnych okienek przedsi?biorczo?ci
 Powiat ?ywiecki
 Gmina Zebrzydowice
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej
  Polepszenie dost?pno?ci komunikacyjnej na pograniczu polsko-s?owackim
2016-12-29

Podręcznik wdrażania Interreg Europa Środkowa po zmianach - polskie tłumaczenie

W grudniu 2016 r. dokonano aktualizacji podręcznika wdrażania programu Interreg Europa Środkowa. Ministerstwo Rozwoju udostępniło jego robocze tłumaczenie.

Tłumaczenie ma charakter pomocniczy. W programie obowiązują dokumenty w języku angielskim.promocja EWT