Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Gmina ?lemie?
 Miasto Gliwice
 Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach
 EUWT TRITIA z o.o.
 Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa w Raciborzu Czesko-polskie centrum leksykograficzne
 Miasto Petrvald
 Gmina Cieszyn SportPark - Park Sportowy
  PROSPECTS: Perspektywy rozwoju przedsi?biorczo?ci i nowych M?P
 Gmina Zebrzydowice
  PLASTiCE: Innowacyjne dzia?ania na rzecz tworzyw sztucznych przyjaznych ?rodowisku
  Po ?ladach ?w. Jana Sarkandra
 Powiat Cieszy?ski
 Stowarzyszenie 'Region Beskidy' w Bielsku-Bia?ej,
  e-CREATE: Szlaki Kulturowe Przedsi?biorczo?ci i Rozwoju Technologicznego
 Gmina Krzanowice ?cie?ka rowerowa Kobe?ice - Krzanowice
2016-12-29

Podręcznik wdrażania Interreg Europa Środkowa po zmianach - polskie tłumaczenie

W grudniu 2016 r. dokonano aktualizacji podręcznika wdrażania programu Interreg Europa Środkowa. Ministerstwo Rozwoju udostępniło jego robocze tłumaczenie.

Tłumaczenie ma charakter pomocniczy. W programie obowiązują dokumenty w języku angielskim.promocja EWT