Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Nadle?nictwo Wis?a
 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ADAPT2DC: Adaptacja do zmian demograficznych
 Gmina Krzanowice ?cie?ka rowerowa Kobe?ice - Krzanowice
 Polski Klub Ekologiczny, Ko?o Miejskie w Gliwicach
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Sie? przedsi?biorczo?ci bez granic
 Gmina Cieszyn SportMost - Most Sportowy
 EUWT TRITIA z o.o.
  Rewitalizacja granicznej rzeki Olza
 Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w Gliwicach
 Gmina Cieszyn REVITALPARK 2010
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej Medi@TIC: Polityki regionalne na rzecz spo?ecze?stwa informacyjnego i rozwoju bran?y ICT w sektorze audiowizualnym
  PROSPECTS: Perspektywy rozwoju przedsi?biorczo?ci i nowych M?P
promocja EWT