Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Gmina Cieszyn SportMost - Most Sportowy
  REURIS: Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Obszar aktywny gospodarczo - czesko-polskie pogranicze
 Powiat Raciborski
 Gmina Krzy?anowice Po??czenie przygranicznych miejscowo?ci Pist (CZ) - Boles?aw (PL) w ramach poprawy dost?pno?ci obszaru pogranicza.
 Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach
 Gmina Krzanowice
 Gmina Krzy?anowice Budowa ?cie?ki rowerowej Hat (CZ) - Krzy?anowice (PL)
 Gmina Istebna
 Gmina Strumie?
promocja EWT