Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Polski Klub Ekologiczny, Ko?o Miejskie w Gliwicach
 Powiat Cieszy?ski
  Odwied? s?siada - uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza
 Gmina ?odygowice
 ?l?ski O?rodek Doradztwa Rolniczego w Cz?stochowie, Oddz. Zamiejscowy w Katowicach
 Gmina Krzanowice ?cie?ka rowerowa Kobe?ice - Krzanowice
 Gmina Zebrzydowice
 Miasto Gliwice
 Urz?d Miasta B?dzin ACT4PPP: Mi?dzynarodowe Dzia?ania na Rzecz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
 Gmina ?lemie?
 Gmina Strumie?
  Jedno miasto - jedna kultura
promocja EWT