Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Gmina Wilamowice
  Odwied? s?siada - uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza
 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ADAPT2DC: Adaptacja do zmian demograficznych
  PROSPECTS: Perspektywy rozwoju przedsi?biorczo?ci i nowych M?P
 Uniwersytet ?l?ski w Katowicach Kolorowe ?cie?ki Euroregionu
 Zamek Cieszyn
  PLASTiCE: Innowacyjne dzia?ania na rzecz tworzyw sztucznych przyjaznych ?rodowisku
  Czesko polskie pogranicze - Poprawa bezpiecze?stwa
 Gmina ?lemie?
  Jedno miasto - jedna kultura
 Powiat Cieszy?ski
  e-CREATE: Szlaki Kulturowe Przedsi?biorczo?ci i Rozwoju Technologicznego
promocja EWT