Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Nadle?nictwo Wis?a
 Gmina ?lemie?
 Powiat ?ywiecki
 Uniwesytet ?l?ski w Katowicach, Wydzia? EtnologiiI Nauk o Edukacji w Cieszynie AKCENT@COM
  Czesko polskie pogranicze - Poprawa bezpiecze?stwa
 Zamek Cieszyn
  Po ?ladach ?w. Jana Sarkandra
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Sie? przedsi?biorczo?ci bez granic
  CE-Ageing Platform: Platforma wiedzy nt. starzej?cego si? spo?ecze?stwa Europy ?rodkowej
 Zespol Szkolno-Przedskolny im. Or?a Bia?ego w ?ywcu
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej I3SME: Wdra?anie innowacji w sektorze M?P
  e-CREATE: Szlaki Kulturowe Przedsi?biorczo?ci i Rozwoju Technologicznego
 Gmina Kozy
  EUREGIO PL - CZ
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY 11. Przegl?d filmowy Kino na Granicy
2016-12-20

Oferta pracy w programie Interrreg Europa

Sekretariat programu Interreg Europa poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. polityki. Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za udzielanie wsparcia aplikantom i partnerom, w tym partnerom wiodących w prawidłowej realizacji zatwierdzonych projektów, przyczyniając się jednocześnie do wdrażania platform learningowych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie programu.promocja EWT