Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Gmina Krzanowice ?cie?ka rowerowa Kobe?ice - Krzanowice
  COHIBA: Kontrola substancji niebezpiecznych w regionie Morza Ba?tyckiego
 Urz?d Miasta B?dzin ACT4PPP: Mi?dzynarodowe Dzia?ania na Rzecz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
 Miasto Katowice
 Miasto Petrvald
 Gmina Cieszyn REVITALPARK 2010
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Sie? przedsi?biorczo?ci bez granic
 Gmina ?lemie?
 Gmina Krzy?anowice Budowa ?cie?ki rowerowej Hat (CZ) - Krzy?anowice (PL)
  Odwied? s?siada - uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza
 EUWT TRITIA z o.o.
2016-12-15

Przedłużenie terminu na przesyłanie zgłoszeń do konkursu "Fundusze w obiektywie"

Przypominamy, że trwa V edycja konkursu „Fundusze w obiektywie”. Wystarczy przesłać zdjęcie i opis projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Konkurs adresowany jest do osób interesujących się projektami unijnymi. Spośród wszystkich zgłoszeń wybrane zostaną najciekawsze i nagrodzone bonami upominkowymi. Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 2 stycznia 2017 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 stycznia 2017 r. Zapraszamy do udziału!

Szczegóły na stronie Ministerstwa Rozwoju.promocja EWT