Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w Gliwicach
 Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa w Raciborzu Czesko-polskie centrum leksykograficzne
 Gmina ?lemie?
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
 Zamek Cieszyn
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej
 Miasto Katowice
  Polepszenie dost?pno?ci komunikacyjnej na pograniczu polsko-s?owackim
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Obszar aktywny gospodarczo - czesko-polskie pogranicze
  Po ?ladach ?w. Jana Sarkandra
  Czesko polskie pogranicze - Poprawa bezpiecze?stwa
 Gmina Cieszyn REVITALPARK 2010
 Miasto Ustro?
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej Medi@TIC: Polityki regionalne na rzecz spo?ecze?stwa informacyjnego i rozwoju bran?y ICT w sektorze audiowizualnym
2016-12-15

Przedłużenie terminu na przesyłanie zgłoszeń do konkursu "Fundusze w obiektywie"

Przypominamy, że trwa V edycja konkursu „Fundusze w obiektywie”. Wystarczy przesłać zdjęcie i opis projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Konkurs adresowany jest do osób interesujących się projektami unijnymi. Spośród wszystkich zgłoszeń wybrane zostaną najciekawsze i nagrodzone bonami upominkowymi. Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 2 stycznia 2017 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 stycznia 2017 r. Zapraszamy do udziału!

Szczegóły na stronie Ministerstwa Rozwoju.promocja EWT