Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Cz?stochowie GreenITNet: Zielona sie? IT w Europie
 Gmina Krzy?anowice
  Jedno miasto - jedna kultura
 EUWT TRITIA z o.o.
 Gmina Zebrzydowice
 Gmina Strumie?
  Czesko polskie pogranicze - Poprawa bezpiecze?stwa
 Gmina Krzanowice
  REURIS: Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych
 Miasto Gliwice
 ?l?skie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemys?u Lotniczego sp. z o. o. w Czechowicach-Dziedzicach
  Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposa?enie i doskonalenie dzia?a? s?u?b kryzysowych
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
promocja EWT