Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
 Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Cz?stochowie GreenITNet: Zielona sie? IT w Europie
 Uniwersytet ?l?ski w Katowicach Kolorowe ?cie?ki Euroregionu
  ACT CLEAN: Dost?p do technologii i wiedzy w zakresie Czystszej Produkcji w Europie Centralnej
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY 11. Przegl?d filmowy Kino na Granicy
 Gmina Cieszyn SportMost - Most Sportowy
 Gmina Krzy?anowice Po??czenie przygranicznych miejscowo?ci Pist (CZ) - Boles?aw (PL) w ramach poprawy dost?pno?ci obszaru pogranicza.
 Miasto Gliwice
  CE-Ageing Platform: Platforma wiedzy nt. starzej?cego si? spo?ecze?stwa Europy ?rodkowej
 Gmina Krzy?anowice Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej Medi@TIC: Polityki regionalne na rzecz spo?ecze?stwa informacyjnego i rozwoju bran?y ICT w sektorze audiowizualnym
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
 Stowarzyszenie 'Region Beskidy' w Bielsku-Bia?ej,
2016-12-09

Decyzje KM - zatwierdzono polsko - czeskie projekty (Interreg V-A RCz-PL)

Na 7. posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program w Harrachovie podjęto decyzje o dofinansowaniu projektów złożonych do Osi Priorytetowej 2 i Osi Priorytetowej 4. Uproszczona lista ww. projektów i zatwierdzonych kwot zamieszczona została na stronie: http://www.cz-pl.eu/lista-projektow-zatwierdzonych.html

W najbliższych dniach każdy z wnioskodawców otrzyma od Wspólnego Sekretariatu, w formie depeszy w systemie MS2014+, szczegółową informację o decyzji KM i ewentualnych warunkach dofinansowania projektów.promocja EWT