Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Zamek Cieszyn SEE: Dziel?c si? do?wiadczeniami Europy - polityki, innowacja i design
 Gmina Krzanowice ?cie?ka rowerowa Kobe?ice - Krzanowice
 Gmina Zebrzydowice
 Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w Gliwicach
  PROSPECTS: Perspektywy rozwoju przedsi?biorczo?ci i nowych M?P
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY Przegl?d Filmowy Kino na Granicy 2010-2012
 Miasto Katowice
  System informacji o jako?ci powietrza na obszarze Pogranicza Polsko-Czeskiego w  rejonie ?l?ska i Moraw (air-silesia)
 Powiat Cieszy?ski
 Gmina Zebrzydowice
 Gmina Krzanowice
 EUWT TRITIA z o.o.
 Powiat Raciborski
2016-12-05

Fundusze Europejskie w prasie lokalnej

Od października do grudnia 2016 r. w lokalnych tygodnikach i dwutygodnikach oraz ich portalach internetowych można śledzić cykl publikacji o różnych rodzajach unijnego wsparcia. 

Do tej pory tematyka „funduszowa” była obecna głównie w mediach ogólnopolskich i regionalnych. Tym razem Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs na autorskie artykuły w prasie lokalnej, aby dotrzeć z informacją o możliwościach korzystania z Funduszy Europejskich do czytelników w mniejszych miejscowościach naszego kraju.

Projekty są realizowane we wszystkich województwach, w 90 tytułach prasowych. Artykuły edukują i informują o Funduszach Europejskich, ale mają być też inspiracją dla miejscowej społeczności do sięgnięcia po unijne dotacje.promocja EWT