Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Gmina Krzy?anowice Budowa ?cie?ki rowerowej Hat (CZ) - Krzy?anowice (PL)
  CE-Ageing Platform: Platforma wiedzy nt. starzej?cego si? spo?ecze?stwa Europy ?rodkowej
 Gmina Cieszyn REVITALPARK 2010
  Jedno miasto - jedna kultura
  COHIBA: Kontrola substancji niebezpiecznych w regionie Morza Ba?tyckiego
 Zamek Cieszyn SEE: Dziel?c si? do?wiadczeniami Europy - polityki, innowacja i design
 Gmina ?lemie?
 Miasto Petrvald
  ACT CLEAN: Dost?p do technologii i wiedzy w zakresie Czystszej Produkcji w Europie Centralnej
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej I3SME: Wdra?anie innowacji w sektorze M?P
  Infotur 3
  Polepszenie dost?pno?ci komunikacyjnej na pograniczu polsko-s?owackim
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY 11. Przegl?d filmowy Kino na Granicy
 Uniwesytet ?l?ski w Katowicach, Wydzia? EtnologiiI Nauk o Edukacji w Cieszynie AKCENT@COM
2016-11-29

Europejska Współpraca Terytorialna w województwie śląskim - materiały informacyjne

25 listopada br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego odbył się Dzień Informacyjny nt. programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w województwie śląskim.   

Dzień Informacyjny został zorganizowany w celu upowszechnienia wiedzy o programach EWT dostępnych dla wnioskodawców z naszego regionu. Podczas spotkania przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Wspólnych Sekretariatów programów transgranicznych zaprezentowali ofertę programów Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, Europa oraz Interreg V-A Republika Czeska - Polska i Interreg Polska - Słowacja.

Przedstawione zostały również doświadczenia śląskich instytucji w realizacji projektów zatwierdzonych do dofinansowania w bieżącej perspektywie 2014-2020.

Dzień Informacyjny cieszył się dużym zainteresowaniem. Uczestniczyli w nich przedstawiciele urzędów marszałkowskich, urzędów gmin, miast i powiatów, uczelni wyższych, instytutów badawczych, firm itp.

Ponizej zamieszczamy prezentacje ze spotkania - zachęcamy do zapoznania się z nimi. promocja EWT