Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Gmina Zebrzydowice
  Infotur 3
 Polski Klub Ekologiczny, Ko?o Miejskie w Gliwicach
 Gmina Zebrzydowice
  PROSPECTS: Perspektywy rozwoju przedsi?biorczo?ci i nowych M?P
 Gmina Krzy?anowice Po??czenie przygranicznych miejscowo?ci Pist (CZ) - Boles?aw (PL) w ramach poprawy dost?pno?ci obszaru pogranicza.
 Miasto Ustro?
 EUWT TRITIA z o.o.
 Zespol Szkolno-Przedskolny im. Or?a Bia?ego w ?ywcu
 Gmina Krzy?anowice
 Miasto Katowice
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
 Gmina Wilamowice
 ?l?ski O?rodek Doradztwa Rolniczego w Cz?stochowie, Oddz. Zamiejscowy w Katowicach
2016-02-24

Formularz oferty współpracy (Interreg Polska – Słowacja)

W związku z wdrażaniem Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza oferty współpracy dla projektów planowanych do realizacji w ramach Programu.

Formularz skierowany jest do wszystkich potencjalnych wnioskodawców poszukujących partnerów projektowych.

Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres: bganczarczyk@slaskie.pl oraz etrzebuniak@slaskie.pl.promocja EWT