Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Gmina Cieszyn REVITALPARK 2010
  Rewitalizacja granicznej rzeki Olza
  PROSPECTS: Perspektywy rozwoju przedsi?biorczo?ci i nowych M?P
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
 Gmina Krzanowice
 Powiat Cieszy?ski
 Powiat Cieszy?ski
  COHIBA: Kontrola substancji niebezpiecznych w regionie Morza Ba?tyckiego
 Uniwersytet ?l?ski w Katowicach Kolorowe ?cie?ki Euroregionu
 Urz?d Miasta B?dzin ACT4PPP: Mi?dzynarodowe Dzia?ania na Rzecz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
 Powiat Raciborski
 Zamek Cieszyn
2016-02-24

Formularz oferty współpracy (Interreg Polska – Słowacja)

W związku z wdrażaniem Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza oferty współpracy dla projektów planowanych do realizacji w ramach Programu.

Formularz skierowany jest do wszystkich potencjalnych wnioskodawców poszukujących partnerów projektowych.

Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres: bganczarczyk@slaskie.pl oraz etrzebuniak@slaskie.pl.promocja EWT