Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Gmina ?lemie?
 Gmina ?odygowice
  Jedno miasto - jedna kultura
 Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach
 Urz?d Miasta B?dzin ACT4PPP: Mi?dzynarodowe Dzia?ania na Rzecz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
  REURIS: Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych
 Gmina Zebrzydowice
 Powiat Cieszy?ski
 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ADAPT2DC: Adaptacja do zmian demograficznych
 ?l?skie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemys?u Lotniczego sp. z o. o. w Czechowicach-Dziedzicach
 Gmina Zebrzydowice
  ACT CLEAN: Dost?p do technologii i wiedzy w zakresie Czystszej Produkcji w Europie Centralnej
 Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa w Raciborzu Czesko-polskie centrum leksykograficzne
2016-02-24

Formularz oferty współpracy (Interreg Polska – Słowacja)

W związku z wdrażaniem Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza oferty współpracy dla projektów planowanych do realizacji w ramach Programu.

Formularz skierowany jest do wszystkich potencjalnych wnioskodawców poszukujących partnerów projektowych.

Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres: bganczarczyk@slaskie.pl oraz etrzebuniak@slaskie.pl.promocja EWT