Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Gmina Krzanowice
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Obszar aktywny gospodarczo - czesko-polskie pogranicze
 Miasto Gliwice
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
 Powiat Cieszy?ski
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY 11. Przegl?d filmowy Kino na Granicy
 Gmina Cieszyn SportMost - Most Sportowy
 Gmina Cieszyn SportPark - Park Sportowy
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
 Polski Klub Ekologiczny, Ko?o Miejskie w Gliwicach
 Gmina Kozy
2016-02-24

Formularz oferty współpracy (Interreg Polska – Słowacja)

W związku z wdrażaniem Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza oferty współpracy dla projektów planowanych do realizacji w ramach Programu.

Formularz skierowany jest do wszystkich potencjalnych wnioskodawców poszukujących partnerów projektowych.

Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres: bganczarczyk@slaskie.pl oraz etrzebuniak@slaskie.pl.promocja EWT