Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Uniwesytet ?l?ski w Katowicach, Wydzia? EtnologiiI Nauk o Edukacji w Cieszynie AKCENT@COM
 Gmina Zebrzydowice
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
 EUWT TRITIA z o.o.
  REURIS: Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych
 Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa w Raciborzu Czesko-polskie centrum leksykograficzne
  Infotur 3
 Gmina Cieszyn SportMost - Most Sportowy
 Gmina Krzanowice ?cie?ka rowerowa Kobe?ice - Krzanowice
 Gmina Cieszyn SportPark - Park Sportowy
 Gmina Zebrzydowice
  Po ?ladach ?w. Jana Sarkandra
2015-09-24

Formularz oferty współpracy w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Formularz oferty współpracy/partnerstwa skierowany jest do wszystkich potencjalnych wnioskodawców zainteresowanych przygotowaniem i realizacją projektów w ramach Interreg V-A RCz-PL i poszukujących partnerów projektowych.

Przesłane formularze opublikowane zostaną m.in. na stronie http://ewt.slaskie.pl/newscat/22

Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres: mjasek@slaskie.pl oraz mdrozdz@slaskie.pl.promocja EWT