Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach
 Zamek Cieszyn SEE: Dziel?c si? do?wiadczeniami Europy - polityki, innowacja i design
 Stowarzyszenie 'Region Beskidy' w Bielsku-Bia?ej,
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Cz?stochowie GreenITNet: Zielona sie? IT w Europie
 ?l?ski O?rodek Doradztwa Rolniczego w Cz?stochowie, Oddz. Zamiejscowy w Katowicach
 Powiat ?ywiecki
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY Przegl?d Filmowy Kino na Granicy 2010-2012
 Gmina Zebrzydowice
  Infotur 3
 Gmina Cieszyn REVITALPARK 2010
2015-07-28

Publikacja Strategicznej Oceny Programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013

Informujemy, iż zakończone zostało przygotowanie Strategicznej Oceny Programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013.

Dokument skierowany jest do wszystkich zainteresowanych dotychczasowymi osiągnięciami oraz przyszłością współpracy transnarodowej. Najnowsza część oceny, przeprowadzona w okresie od lutego do czerwca 2015 roku koncentruje się na głównym celu Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego - budowaniu zdolności instytucjonalnych. Realizowane projekty powinny przyczyniać się do realizacji jednego z pięciu założeń, określanych jako: poprawa wiedzy i kompetencji instytucjonalnych, polepszenie struktury organizacyjnej i systemu zarządzania, efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich i technicznych, pogłębianie wiedzy na temat możliwości wykorzystania środków finansowych oraz zwiększona zdolność do pracy w środowisku transnarodowym. W ocenie strategicznej możemy znaleźć informacje na temat korzyści płynących z realizacji projektów, wskazówek dot. tworzenia trwałych rezultatów czy docierania do odpowiednich grup docelowych. Strategiczna ocena Programu powstała z inicjatywy Wspólnego Sekretariatu -  Instytucji Zarządzającej Programem Region Morza Bałtyckiego 2007-2013. Planowane jest powtórzenie tej samej metodologii do sporządzenia oceny stanu zdolności instytucjonalnych w regionie w 2018, 2020 oraz w 2023 roku.
Sprawozdanie dostępne jest w załączonym pliku (format PDF)promocja EWT