Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej
 Gmina ?odygowice
 Gmina Krzy?anowice
 Miasto Gliwice
 Gmina ?lemie?
  e-CREATE: Szlaki Kulturowe Przedsi?biorczo?ci i Rozwoju Technologicznego
  Po ?ladach ?w. Jana Sarkandra
 Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa w Raciborzu Czesko-polskie centrum leksykograficzne
 Uniwersytet ?l?ski w Katowicach Kolorowe ?cie?ki Euroregionu
 Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach
 Gmina Krzanowice ?cie?ka rowerowa Kobe?ice - Krzanowice
 Gmina Krzy?anowice Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej Medi@TIC: Polityki regionalne na rzecz spo?ecze?stwa informacyjnego i rozwoju bran?y ICT w sektorze audiowizualnym
2015-07-28

Obchody 25-lecia Interregu

INTERREG, który stanowi ważny fundament europejskiej Polityki Spójności w tym roku obchodzi 25-lecie swojego istnienia. Z tej okazji w dniach 15-16 września br. w Belval (Luksemburg) zorganizowana zostanie dwudniowa konferencja poświęcona programom EWT.

Wydarzenie to będzie stanowić doskonałą okazję, by spojrzeć na doświadczenia z przeszłości, zastanowić się nad znaczeniem i przyszłością Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Bliższe informacje nt. konferencji znajdą Państwo tutaj.
W celu uzyskania odpowiedzi na pytania dot. m.in. sukcesów wynikających ze współpracy, konieczności wprowadzenia zmian, czy realizacji Polityki Spójności w UE, w imieniu przedstawicieli DG REGIO zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu internetowym dostępnym dla wszystkich uczestników konferencji, a także w tzw. "Interreg-driven", które skierowane jest do osób wyrażających chęć do wzięcia udziału w debacie, a niebędących uczestnikami ww. uroczystości.
Ankieta składać się będzie z pięciu pytań otwartych i posłuży jako narzędzie do stymulowania dyskusji przed, w trakcie i po konferencji. Link do badania dostępny jest na stronie.promocja EWT