Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Gmina Krzy?anowice
 Zamek Cieszyn SEE: Dziel?c si? do?wiadczeniami Europy - polityki, innowacja i design
 ?l?ski O?rodek Doradztwa Rolniczego w Cz?stochowie, Oddz. Zamiejscowy w Katowicach
 Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach
  ACT CLEAN: Dost?p do technologii i wiedzy w zakresie Czystszej Produkcji w Europie Centralnej
  Infotur 3
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Cz?stochowie GreenITNet: Zielona sie? IT w Europie
 Stowarzyszenie 'Region Beskidy' w Bielsku-Bia?ej,
  REURIS: Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych
 Gmina Krzy?anowice Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej
 Gmina Cieszyn SportPark - Park Sportowy
  CE-Ageing Platform: Platforma wiedzy nt. starzej?cego si? spo?ecze?stwa Europy ?rodkowej
2015-08-11

Formularz informacyjny EWT 2014-2020

Szanowni Państwo,

zapraszamy do wypełnienia „Formularza informacyjnego EWT 2014-2020”, dzięki któremu będą Państwo drogą elektroniczną otrzymywać informacje dotyczące realizacji programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014 -2020, w tym m.in. ważnych wydarzeń, dokumentów, naborów wniosków, szkoleń, konferencji.

Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać:

1) Programy transgraniczne - drogą elektroniczną na adres: rpk@slaskie.pl,
faksem na numer: +48 33 48 53 283 lub pocztą na adres: Małgorzata Jasek, Międzywydziałowy Zespół Zadaniowy, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała,

2) Programy transnarodowe i międzyregionalny - drogą elektroniczną na adres: dprzylucka@slaskie.pl, faksem na numer: +48 32 77 99 258 lub pocztą na adres: Dorota Przyłucka, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

(przy wypełnianiu formularza bardzo prosimy o zaznaczenie miejsca /pola dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Marszałka Województwa Śląskiego/Województwo Śląskie).

 promocja EWT