Mapa
Wyszukiwarka


Województwo Śląskie

Liczba projektów: 128
Dofinansowanie z EFRR dla partnerów z województwa śląskiego: 39 577 394,22 €
Dofinansowanie z EFRR: 151 930 256,31 €
Całkowita wartość projektów: 190 464 426,14 €
Lp. Tytuł projektu Beneficjent z woj. śląskiego Budżet całkowity w €
1.  Aktywnie w stronę turystyki pogranicza Gmina Zebrzydowice 843 173,71
2. 11. Przegląd filmowy Kino na Granicy Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY 72 230,74
3. ACCESS: Poprawa regionalnej konkurencyjności oraz funkcjonowania sektorów poprzez narzędzia i techniki zarządzania innowacją
ACCelerating regional competitivenESS and sector-based excellence through innovation management tools and techniques
Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej 2 060 843,46
4. ACT CLEAN: Dostęp do technologii i wiedzy w zakresie Czystszej Produkcji w Europie Centralnej
Access to Technology and Know-how in Cleaner Production in Central Europe
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach 2 900 960,00
5. ACT4PPP: Międzynarodowe Działania na Rzecz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
Transnational Action for Public Private Partnership
Urząd Miasta Będzin 3 791 251,00
6. ADAPT2DC: Adaptacja do zmian demograficznych
New innovative solutions to adapt governance and management of public infrastructure and services to demographic change in shrinking regions and cities of CE
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2 675 949,37
7. AKCENT@COM Uniwesytet Śląski w Katowicach, Wydział EtnologiiI Nauk o Edukacji w Cieszynie 279 401,43
8. B-Team: „Zespół B” - grupa zadaniowa ds. poprawy strategii na terenach poprzemysłowych
Brownfield policy improvement task force
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Urząd Miasta Ruda Śląska 2 046 791,00
9. BATco: Współpraca na rzecz rozwoju bałtycko-adriatyckiego korytarza transportowego
Baltic-Adriatic Transport Cooperation
Agencja Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A. w Katowicach 3 723 373,98
10. BERAS Implementation: Zrównoważone rolnictwo w rejonie Morza Bałtyckiego oparte o recykling substancji odżywczych
Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society Implementation
Polski Klub Ekologiczny, Koło Miejskie w Gliwicach 4 467 130,00
11. Bezpieczna granica Gmina Godów 508 244,00
12. Budatín - Strumień: Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego Gmina Strumień 1 083 023,49
13. Budowa kanalizacji iwodociągu w gminach Świnna i Rabča w celu poprawy stanu środowiska naturalnego w obszarze pogranicza polsko-słowackiego Gmina Świnna 2 832 645,22
14. Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej w Gminach Rajcza i Oščadnica Gmina Rajcza 1 488 065,45
15. Budowa sali sportowej w Węgierskiej Górce i wielofunkcyjnego ośrodka sportowego w Svrcinovec jako infrastruktury sprzyjającej rozwojowi turystyki na pograniczu polsko-słowackim Gmina Węgierska Górka 1 233 845,83
16. Budowa ścieżki rowerowej Hat (CZ) - Krzyżanowice (PL) Gmina Krzyżanowice 521 708,32
17. Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne - Skalite - Etap 1. Przebudowa dróg lokalnych w Jaworzynce i Čiernem w ramach Programu Rozwoju Trójstyku Gmina Istebna 1 247 721,74
18. Business bez granic Fundacja Jastrzębski Inkubator Przedsiębiorczości w Jastrzębiu-Zdroju 269 902,00
19. C-PLUS: Wdrażanie standardów klastrów światowych w Środkowej Europie
IMPLEMENTING WORLD-CLASS CLUSTERS IN CENTRAL EUROPE
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej, Stowarzyszenie „Ośrodek Wspierania Turystyki, Przedsiębiorczości i Rozwoju Lokalnego” w Bielsku-Białej 2 030 725,76
20. CE-Ageing Platform: Platforma wiedzy nt. starzejącego się społeczeństwa Europy Środkowej
Central European Knowledge Platform for an Ageing Society
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach 2 173 331,79
21. CEBBIS: Sektorowe wsparcie dla innowacyjności w Europie Środkowej (CEBBIS)
Central Europe Branch Based Innovation Support
Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A. w Katowicach 2 204 663,00
22. Centrum Informacji - instrument wzajemnej czesko – polskiej współpracy Miasto Pszów 316 635,00
23. CIRCUSE: Zarządzanie wielokrotnym wykorzystaniem/ recyklingiem terenów
Circular flow land use management
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, Miasto Piekary Śląskie 2 422 305,00
24. CLUSTERS-CORD: Klastry i współpraca na rzecz regionalnego rozwoju Europy Środkowej
Clusters & Cooperation for Regional Development in Central Europe
Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej 1 460 334,99
25. CluStrat: Wzmacnianie innowacji poprzez nowe koncepcje klastrów wspierających pojawiające się potrzeby i tematy międzysektorowe
Boosting innovation through new cluster concepts in support of emerging issues and cross-sectoral themes
Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości SA w Katowicach 3 691 346,50
26. CNCB: Klaster i sieć współpracy na rzecz sukcesu biznesu
Cluster and Network Cooperation for Business Success in Central Europe
Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości SA w Katowicach 2 129 157,55
27. COACH BioEnergy: Międzynarodowa sieć wiedzy w zakresie produkcji i wykorzystania biomasy do celów energetycznych w Europie Środkowej i Wschodniej
Strengthening the energetic use of biomass in Central and Eastern Europe by establishing a standardised transnational consulting net for regions
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Centrum Gospodarki Odpadami Oddz. Zamiejscowy w Katowicach, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Oddz. Zamiejscowy w Katowicach 1 938 051,87
28. COGITA: Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w ramach polityki regionalnej
Corporate social and environmental responsibility through public policy
Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w Gliwicach 2 547 790,71
29. COHIBA: Kontrola substancji niebezpiecznych w regionie Morza Bałtyckiego
Control of hazardous substances in the Baltic Sea region
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach 4 927 740,00
30. CombinES: Łączenie usług energetycznych z systemami wsparcia celem sfinansowania w Europie Środkowej działań zwiększających efektywność energetyczną
Combining energy services with subsidy schemes to finance energy efficiency in Central Europe
FEWE Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach 705 100,00
31. Czesko polskie pogranicze - Poprawa bezpieczeństwa Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 725 757,41
32. Czesko-polskie centrum leksykograficzne , Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu 250 690,04
33. DANTE: Agenda Cyfrowa dla nowego podejścia do turystyki na terenach górskich i rolniczych w Europie
Digital agenda for new tourism approach in European rural and mountain areas
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej 2 222 042,00
34. Dostępna granica Miasto Jastrzębie Zdrój 637 540,24
35. e-CREATE: Szlaki Kulturowe Przedsiębiorczości i Rozwoju Technologicznego
Cultural routes entrepreneurship and technologies enhancement
Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A. w Katowicach 1 999 979,00
36. Edukacja specjalistów z zakresu zarządzania Terenami pogórniczymi na pograniczu polsko-czeskim Politechnika Śląska 276 649,73
37. ENERGY CLUSTER: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
Energy Efficiency and Renewable Energy Sources
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach 100 000,00
38. EUREGIO PL - CZ Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry - polska część Euroregionu Silesia, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“ - polska część Euroregionu Śląsk Cieszyński 313 952,00
39. EURO-IN - Budowanie i testowanie partnerstwa ukierunkowanego na problematykę transgraniczną, w ramach prac nad tworzeniem międzynarodowego ośrodka Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” 106 540,00
40. EuroProc: Współpraca regionalna na rzecz dostępu MŚP do zamówień publicznych
EU regional cooperation for SMEs access to public procurement
Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego w Katowicach 1 513 780,00
41. FOKS: Kluczowe źródła zagrożeń środowiskowych
Focus on Key Sources of Environmental Risks
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, Miasto Jaworzno 3 313 184,37
42. GreenITNet: Zielona sieć IT w Europie
Green IT Network Europe
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Częstochowie 1 777 099,10
43. Hybrid Parks: Wzmocnienie zasobów ogrodów i parków na rzecz zrównoważonego rozwoju, poprzez połączenie ich potencjałów i promowanie synergii
Combining abilities, creating synergies and enhancing the performance of parks for sustainable local and regional development policies
Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie 2 411 182,00
44. I3SME: Wdrażanie innowacji w sektorze MŚP
INTRODUCING INNOVATION INSIDE SMEs
Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej 2 338 903,42
45. ICHNOS Plus: Innowacje i zmiany - sieć dla lokalnych okienek przedsiębiorczości
Innovation and CHange: Network of One-stop Shops for Business - PLUS
Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o.o. w Rudzie Ślaskiej 1 124 747,00
46. Infotur 3 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” 170 837,09
47. Innowacyjna współpraca (Innowacyjny rozwój współpracy transgranicznej instytucji Województwa Śląskiego i Samorządowego Kraju Żylińskiego) Województwo Śląskie, Zamek Cieszyn 270 695,11
48. JA-PE. Partnerska współpraca gmin Jasienica i Petřvald/ JA-PE 2 Miasto Petrvald 810 370,32
49. Jedno miasto - jedna kultura Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” w Cieszynie 544 145,23
50. Kolorowe ścieżki Euroregionu Uniwersytet Śląski w Katowicach 52 863,50
51. Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim Gmina Krzyżanowice 205 596,11
52. KulTurystka - Terchova, Bela i Jaworze razem na rzecz kultury, turystki i sportu Gmina Jaworze 2 085 184,87
53. Lato w Krzyżanowicach (PL), zima w Śmilowicach (CZ) rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na pograniczu polsko-czeskim Gmina Krzyżanowice 2 115 167,01
54. LONGLIFE INVEST: Budowa akademika przy Uniwersytecie Kłajpedzkim jako implementacja litewskiego projektu pilotażowego LONGLIFE
LONGLIFE INVEST - The implementation of the planned Lithuanian Longlife pilot project as a dormitory for Klaipeda University
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach 1 535 000,00
55. Medi@TIC: Polityki regionalne na rzecz społeczeństwa informacyjnego i rozwoju branży ICT w sektorze audiowizualnym
Regional policies for information society and ICT development in the audiovisual sector
Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej 1 747 721,00
56. MIN-NOVATION: Sieć innowacyjności w zarządzaniu odpadami górniczymi i przeróbczymi
MIN-NOVATION Mining and Mineral Processing Waste Management Innovation Network
Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A. w Katowicach 3 504 200,00
57. Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego w gminach Rajcza i Ujsoły oraz Obec Novot’ celem ulepszenia połączeń obszarów po polskiej i słowackiej stronie granicy Powiat Żywiecki 3 340 896,00
58. Modernizacja infrastruktury drogowej Rajcza – Oščadnica Powiat Żywiecki 2 427 737,21
59. Modernizacja Ośrodków Kultury w Wilamowicach i Rajeckich Teplicach z przeznaczeniem na współpracę międzynarodową Gmina Wilamowice 246 104,60
60. Modernizacja transgranicznej drogi na odcinku Tworków - Dehylov Powiat Raciborski 619 099,49
61. Obszar aktywny gospodarczo - czesko-polskie pogranicze Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej 250 464,85
62. Ocena stężeń PAH i metali ciężkich na powierzchni hałd i obiektów przemysłowych Główny Instytut Górnictwa w Katowicach 417 960,00
63. Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych Miasto Racibórz 283 926,14
64. Odwiedź sąsiada - uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza Miasto Jastrzębie - Zdrój 842 209,00
65. Ogród dwóch brzegów 2013-2015 Gmina Cieszyn 1 687 320,00
66. Periurban Parks: Poprawa warunków środowiskowych na pograniczach obszarów miejskich
Periurban Parks - Improving environmental conditions in suburban areas
Górnośląski Związek Metropolitalny w Katowicach 2 288 527,00
67. PLASTiCE: Innowacyjne działania na rzecz tworzyw sztucznych przyjaznych środowisku
Innovative value chain development for sustainable plastics in Central Europe
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu 2 552 178,00
68. Po śladach św. Jana Sarkandra Gmina Skoczów 394 210,00
69. Polepszenie dostępności komunikacyjnej na pograniczu polsko-słowackim Gmina Milówka, Gmina Rajcza 4 033 051,93
70. Polepszenie jakości powietrza w regionie przygranicznym Czechy-Polska Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice 550 887,50
71. Połączenie drogowe przygranicznych miejscowości Rohov i Krzanowice Gmina Krzanowice 433 599,00
72. Połączenie historycznej części miasta Bohumin z miejscowością Chałupki - zapewnienie dostępności komunikacyjnej poprzez budowę drogi i chodników Gmina Krzyżanowice 257 122,61
73. Połączenie przygranicznych miejscowości Pist (CZ) - Bolesław (PL) w ramach poprawy dostępności obszaru pogranicza. Gmina Krzyżanowice 315 889,37
74. Poprawa dostępności komunikacyjnej w ramach Programu Rozwoju Trójstyku Gmina Istebna 206 088,00
75. Poznajemy wspólnie Euroregion Beskidy i jego główne miasta Stowarzyszenie 'Region Beskidy' w Bielsku-Białej, 58 391,00
76. Program przygotowania zawodowego specjalistów-liderów transferu innowacji i nowoczesnych technologii do firm na pograniczu polsko-czeskim. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 511 353,05
77. PRoMPt: Działania zapobiegawcze w warunkach pożarów leśnych
Proactive Human Response to Wildfires Outbreak: Measure and Prepare for it
Powiat Bielski 1 387 715,00
78. PROSPECTS: Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości i nowych MŚP
To promote and support entrepreneurship to create new SMEs
Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce z siedzibą w Rybniku 1 793 582,00
79. Przebudowa drogi łączącej Gminę Hať i miejscowość Rudyszwald w ramach poprawy dostępności obszaru pogranicza po wejściu do strefy Schengen Gmina Krzyżanowice 581 392,66
80. Przegląd Filmowy Kino na Granicy 2010-2012 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY 280 015,00
81. Przemysłowy klaster technologiczny- progospodarczy rozwój transgranicznej polsko-słowackiej sieci innowacji i nowych technologii Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 189 650,00
82. Przygraniczny przeciwpożarowy integracyjny system ochrony Gmina Goleszów 507 860,26
83. Przywrócenie historycznych więzi - poprawa stanu technicznego drogi między miejscowościami Krzanowice i Strahovice. Gmina Krzanowice 240 399,55
84. RE-GREEN: Polityki regionalne na rzecz zielonych budynków
REgional policies towards GREEN buildings
Miasto Dąbrowa Górnicza 1 425 449,00
85. REURIS: Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych
Revitalization of Urban River Spaces
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Urząd Miasta Katowice 3 385 934,28
86. REVITALPARK 2010 Gmina Cieszyn 4 629 761,92
87. Rewitalizacja beskidzkich lasów na polsko - słowackim pograniczu, w celu poprawy ich społecznych, ekologicznych i przeciwpowodziowych funkcji Nadleśnictwo Jeleśnia, Nadleśnictwo Ujsoły, Nadleśnictwo Wisła, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach 6 416 810,79
88. Rewitalizacja granicznej rzeki Olza Gmina Goleszów 426 228,77
89. Rowerem do sąsiadów Gmina Godów, Gmina Zebrzydowice 1 186 071,62
90. Rozejrzyjmy się - budowa wieży widokowej, rozwój ruchu turystyczno wypoczynkowego oraz promocja dziedzictwa przyrody w rejonie Kysuce i Rajcza Gmina Rajcza 336 116,79
91. Rozszerzenie infrastruktury turystycznej pogranicza poprzez budowę obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych w miejscowościach Krasno nad Kysucou i Milówka Gmina Milówka 907 872,05
92. Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra , Miasto Racibórz, Gmina Krzyżanowice 0,00
93. Rozwój systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego pogranicza polsko-słowackiego w Gminie Ujsoły i Novot Gmina Ujsoły 345 916,57
94. Rozwój współpracy między dwoma największymi miastami uzdrowiskowymi Euroregionu TS/ŚC: Karwiną i Ustroniem w zakresie kultury i turystyki Miasto Ustroń 2 468 074,16
95. Rozwój źródeł ludzkich Śląska Czesko-Polskiego Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej 292 243,43
96. Rzeki dzielą, rzeki łączą – budowa przystani kajakowych na Odrze i Olzie Gmina Krzyżanowice 243 872,43
97. SEBE: Zrównoważony i innowacyjny europejski sektor biogazu
Sustainable and Innovative European Biogas Environment
Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach 3 003 935,62
98. SEE: Dzieląc się doświadczeniami Europy - polityki, innowacja i design
Sharing Experience Europe - policy innovation design
Zamek Cieszyn 1 498 482,56
99. SERPENTE: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej
Surpassing energy targets through efficient public buildings
Górnośląski Związek Metropolitalny w Katowicach 1 960 985,00
100. Sieć przedsiębiorczości bez granic Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej 122 541,53
101. SPIN: Zrównoważona produkcja poprzez innowacje w MŚP
Sustainable Production through Innovation in Small and Medium sized Enterprises
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach 2 937 162,00
102. SportMost - Most Sportowy Gmina Cieszyn 1 466 829,11
103. SportPark - Park Sportowy Gmina Cieszyn 5 347 540,49
104. Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Opolskiego Województwo Śląskie 346 600,00
105. Strażacy bez granic Gmina Cieszyn 477 718,00
106. SUM Project: Zrównoważona mobilność miejska
Sustainable urban mobility
Miasto Katowice 1 604 086,15
107. System informacji o jakości powietrza na obszarze Pogranicza Polsko-Czeskiego w rejonie Śląska i Moraw (air-silesia) Główny Instytut Górnictwa, Katowice 1 725 766,34
108. Ścieżka rowerowa Kobeřice - Krzanowice Gmina Krzanowice 341 152,00
109. Ścieżka rowerowa Racibórz – Krzyżanowice – Chotěbuz wzdłuż rzek Olza i Odra Gmina Krzyżanowice, Miasto Racibórz 4 643 583,68
110. Ślemień i Streczno na wspólnej drodze przez przeszłość do przyszłości Gmina Ślemień 662 898,90
111. TAB: Weź oddech! - Planowanie działań  dla zmniejszenia negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie
Take a Breath! - Adaptation Actions to reduce adverse health impacts of air pollution
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Gmina Sosnowiec 1 877 042,00
112. Technet_nano: Międzynarodowa sieć współpracy instytucji badawczych w dziedzinie nanotechnologii na rzecz wsparcia przedsiębiorców w dostępie do usług proinnowacyjnych
Transnational network of public clean rooms and research facilities in nanotechnology making accessible innovation resources and services to SMEs in the BSR
Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego sp. z o. o. w Czechowicach-Dziedzicach 2 662 380,00
113. Tool Quiz: Pomoc europejskim regionom we wspólnej pracy na rzecz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem
Employability and knowledge based economy: tools for innovative culture
Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach 1 586 380,60
114. Tradycja bez granic - współpraca polsko-słowacka w zakresie pielęgnowania kultury i tradycji Gmina Wilkowice 1 678 185,54
115. Transgraniczna polsko-słowacka sieć innowacji i nowych technologii Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-BiałejFundacja Centrum Nowych Technologii w Bielsku-Białej 342 258,40
116. Turystyczni Partnerzy w Beskidach Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej 255 093,00
117. Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic - modernizacja Teatru w Żylinie oraz Pałacu w Kozach Gmina Kozy 2 111 420,72
118. Via Regia plus: Współpraca regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego
Via Regia plus - Sustainable Mobility and Regional Cooperation along the Pan-European Transport Corridor III
Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości SA w Katowicach, Miasto Gliwice 2 862 150,00
119. Witajcie w Euroregionie Beskidy Stowarzyszenie Region Beskidy w Bielsku-Białej 210 612,00
120. Wspólnie szukamy sposobu na zdrowe, aktywne i twórcze życie poza siecią komputerową Zespol Szkolno-Przedskolny im. Orła Białego w Żywcu 215 000,00
121. Współpraca między szkołami i instytucjami na granicy czesko – polskiej w zakresie edukacji to większe szanse na rynku pracy Główny Instytut Górnictwa w Katowicach 374 738,29
122. Współpraca młodych ludzi nie zna granic Gmina Zebrzydowice 97 272,15
123. Współpraca przez kulturę - budowa i modernizacja polsko-słowackich centrów kultury Gmina Łodygowice 1 573 027,08
124. Współpraca strażaków bez granic Gmina Kozy, Gmina Porąbka, 352 926,00
125. Wzmocnienie dostępności komunikacyjnej Cieszyna i Czeskiego Cieszyna Powiat Cieszyński 5 043 280,14
126. Zrównoważona działalność gospodarcza EUWT TRITIA z o.o. 94 257,33
127. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko - słowackiego wokół Trójstyku w gminach Istebna i Čierne Powiat Cieszyński 3 288 976,02
128. Żywe lekcje tradycji - zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego Górali Śląskich na pograniczu polsko - czeskim Powiat Cieszyński 190 895,00

Drukuj


Galeria projektów

zdjęcie
Polski Klub Ekologiczny, Koło Miejskie w Gliwicach
BERAS Implementation: Zrównoważone rolnictwo w rejonie Morza Bałtyckiego oparte o recykling substancji odżywczych
Zdjęcie
Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry - polska część Euroregionu Silesia
EUREGIO PL - CZ
zdjęcie
Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego sp. z o. o. w Czechowicach-Dziedzicach
Technet_nano: Międzynarodowa sieć współpracy instytucji badawczych w dziedzinie nanotechnologii na rzecz wsparcia przedsiębiorców w dostępie do usług proinnowacyjnych
Zdjęcie
Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej
CLUSTERS-CORD: Klastry i współpraca na rzecz regionalnego rozwoju Europy Środkowej
Zdjęcie
Miasto Dąbrowa Górnicza
RE-GREEN: Polityki regionalne na rzecz zielonych budynków
Zdjęcie
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu
PLASTiCE: Innowacyjne działania na rzecz tworzyw sztucznych przyjaznych środowisku
Zdjęcie
Gmina Zebrzydowice
Rowerem do sąsiadów
zdjęcie
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
SPIN: Zrównoważona produkcja poprzez innowacje w MŚP
Zdjęcie
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
B-Team: „Zespół B” - grupa zadaniowa ds. poprawy strategii na terenach poprzemysłowych
Zdjęcie
Gmina Węgierska Górka
Budowa sali sportowej w Węgierskiej Górce i wielofunkcyjnego ośrodka sportowego w Svrcinovec jako infrastruktury sprzyjającej rozwojowi turystyki na pograniczu polsko-słowackim
Zdjęcie
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Oddz. Zamiejscowy w Katowicach
COACH BioEnergy: Międzynarodowa sieć wiedzy w zakresie produkcji i wykorzystania biomasy do celów energetycznych w Europie Środkowej i Wschodniej
zdjęcie
Gmina Krzyżanowice
Budowa ścieżki rowerowej Hat (CZ) - Krzyżanowice (PL)
Zdjęcie
Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości SA w Katowicach
CNCB: Klaster i sieć współpracy na rzecz sukcesu biznesu
Zdjęcie
Gmina Istebna
Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne - Skalite - Etap 1. Przebudowa dróg lokalnych w Jaworzynce i Čiernem w ramach Programu Rozwoju Trójstyku
Infopoint
Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”
Infotur 3
Zdjęcie
Powiat Żywiecki
Modernizacja infrastruktury drogowej Rajcza – OščadnicaInformacje o projektach stworzone zostały we współpracy z partnerami z województwa śląskiego zaangażowanymi w ich realizację. Zdjęcia ukazujące działania udostępnione zostały przez beneficjentów z naszego regionu lub pobrane ze stron projektów.
Redakcja dokłada wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na stronie były aktualne i oddawały stan rzeczywisty, jednak ze względu na fakt, że część projektów nie została jeszcze zakończona, dane te mogą ulegać zmianom.

Deklaracja dostępności