Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Gmina Krzanowice ?cie?ka rowerowa Kobe?ice - Krzanowice
 Polski Klub Ekologiczny, Ko?o Miejskie w Gliwicach
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
 Uniwesytet ?l?ski w Katowicach, Wydzia? EtnologiiI Nauk o Edukacji w Cieszynie AKCENT@COM
 Uniwersytet ?l?ski w Katowicach Kolorowe ?cie?ki Euroregionu
 Powiat ?ywiecki
 Rudzki Inkubator Przedsi?biorczo?ci sp. z o.o. w Rudzie ?laskiej ICHNOS Plus: Innowacje i zmiany - sie? dla lokalnych okienek przedsi?biorczo?ci
 ?l?skie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemys?u Lotniczego sp. z o. o. w Czechowicach-Dziedzicach
  Rewitalizacja granicznej rzeki Olza
  COHIBA: Kontrola substancji niebezpiecznych w regionie Morza Ba?tyckiego
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Sie? przedsi?biorczo?ci bez granic
  Odwied? s?siada - uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza
promocja EWT