Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Powiat ?ywiecki
 Uniwersytet ?l?ski w Katowicach Kolorowe ?cie?ki Euroregionu
 Gmina Krzy?anowice
 Gmina Zebrzydowice
 ?l?ski O?rodek Doradztwa Rolniczego w Cz?stochowie, Oddz. Zamiejscowy w Katowicach
 Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w Gliwicach
 Polski Klub Ekologiczny, Ko?o Miejskie w Gliwicach
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY 11. Przegl?d filmowy Kino na Granicy
 Uniwesytet ?l?ski w Katowicach, Wydzia? EtnologiiI Nauk o Edukacji w Cieszynie AKCENT@COM
 Powiat Cieszy?ski
  ACT CLEAN: Dost?p do technologii i wiedzy w zakresie Czystszej Produkcji w Europie Centralnej
 Gmina Wilamowice
  Po ?ladach ?w. Jana Sarkandra
 Gmina Krzy?anowice Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim
  Czesko polskie pogranicze - Poprawa bezpiecze?stwa
promocja EWT