Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej
  COHIBA: Kontrola substancji niebezpiecznych w regionie Morza Ba?tyckiego
 Gmina Strumie?
 Gmina Wilamowice
 Gmina ?lemie?
 Gmina Zebrzydowice
 Zespol Szkolno-Przedskolny im. Or?a Bia?ego w ?ywcu
 Powiat Raciborski
 Uniwesytet ?l?ski w Katowicach, Wydzia? EtnologiiI Nauk o Edukacji w Cieszynie AKCENT@COM
  Po ?ladach ?w. Jana Sarkandra
  System informacji o jako?ci powietrza na obszarze Pogranicza Polsko-Czeskiego w  rejonie ?l?ska i Moraw (air-silesia)
 Gmina Krzanowice
  EUREGIO PL - CZ
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
promocja EWT