Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Gmina Cieszyn SportMost - Most Sportowy
 Stowarzyszenie 'Region Beskidy' w Bielsku-Bia?ej,
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
 Gmina Cieszyn SportPark - Park Sportowy
  Jedno miasto - jedna kultura
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej Medi@TIC: Polityki regionalne na rzecz spo?ecze?stwa informacyjnego i rozwoju bran?y ICT w sektorze audiowizualnym
 Gmina Istebna
 Miasto Petrvald
  Rewitalizacja granicznej rzeki Olza
 Urz?d Miasta B?dzin ACT4PPP: Mi?dzynarodowe Dzia?ania na Rzecz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
  CE-Ageing Platform: Platforma wiedzy nt. starzej?cego si? spo?ecze?stwa Europy ?rodkowej
 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ADAPT2DC: Adaptacja do zmian demograficznych
  Infotur 3
 ?l?skie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemys?u Lotniczego sp. z o. o. w Czechowicach-Dziedzicach
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY Przegl?d Filmowy Kino na Granicy 2010-2012

Program Region Morza Bałtyckiego

Program Region Morza Bałtyckiego  2007-2013 (BSR) opiera się na doświadczeniach dwóch poprzednich programów wspierających współpracę transnarodową w regionie Morza Bałtyckiego – Inicjatywy Wspólnotowe „INTERREG II C”  (1997-1999) i „Program Sąsiedztwa INTERREG III B” (2000-2006).

Najważniejszym celem strategicznym programu jest wsparcie rozwoju zrównoważonego, konkurencyjnego i terytorialnie zintegrowanego regionu Morza Bałtyckiego poprzez łączenie potencjałów ponad granicami. Tym samym program realizuje cele zawarte w strategiach z Lizbony i Göteborga.promocja EWT