Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

  Rewitalizacja granicznej rzeki Olza
  EUREGIO PL - CZ
 Gmina Zebrzydowice
 Powiat ?ywiecki
 Gmina Cieszyn SportMost - Most Sportowy
 Nadle?nictwo Wis?a
  System informacji o jako?ci powietrza na obszarze Pogranicza Polsko-Czeskiego w  rejonie ?l?ska i Moraw (air-silesia)
 Miasto Petrvald
 Gmina Zebrzydowice
 EUWT TRITIA z o.o.
 Gmina Krzy?anowice Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Obszar aktywny gospodarczo - czesko-polskie pogranicze

Program Region Morza Bałtyckiego

Program Region Morza Bałtyckiego  2007-2013 (BSR) opiera się na doświadczeniach dwóch poprzednich programów wspierających współpracę transnarodową w regionie Morza Bałtyckiego – Inicjatywy Wspólnotowe „INTERREG II C”  (1997-1999) i „Program Sąsiedztwa INTERREG III B” (2000-2006).

Najważniejszym celem strategicznym programu jest wsparcie rozwoju zrównoważonego, konkurencyjnego i terytorialnie zintegrowanego regionu Morza Bałtyckiego poprzez łączenie potencjałów ponad granicami. Tym samym program realizuje cele zawarte w strategiach z Lizbony i Göteborga.promocja EWT