Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Gmina ?odygowice
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY 11. Przegl?d filmowy Kino na Granicy
 Miasto Ustro?
  Polepszenie dost?pno?ci komunikacyjnej na pograniczu polsko-s?owackim
  Jedno miasto - jedna kultura
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
  PROSPECTS: Perspektywy rozwoju przedsi?biorczo?ci i nowych M?P
 Gmina Zebrzydowice
 Powiat Cieszy?ski
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
 Zespol Szkolno-Przedskolny im. Or?a Bia?ego w ?ywcu
 Powiat Cieszy?ski
promocja EWT