Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 ?l?skie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemys?u Lotniczego sp. z o. o. w Czechowicach-Dziedzicach
 Powiat Cieszy?ski
 Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w Gliwicach
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
 Gmina Zebrzydowice
 Gmina Krzanowice
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Sie? przedsi?biorczo?ci bez granic
  e-CREATE: Szlaki Kulturowe Przedsi?biorczo?ci i Rozwoju Technologicznego
 Miasto Katowice
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej
 Gmina ?lemie?
 Gmina Zebrzydowice
  Rewitalizacja granicznej rzeki Olza

Współpraca transnarodowa

Programy transnarodowe stanowią szansę dla wsparcia bardziej innowacyjnych projektów dotyczących zagadnień istotnych dla obszarów należących do kilku państw.

Sprzyjają zintegrowanemu rozwojowi UE poprzez inicjowanie planów i koncepcji prowadzących do realizacji ponadnarodowych przedsięwzięć.

Programy z udziałem Polski w ramach współpracy transnarodowej:

  • Program dla Europy Środkowej (CEP) - oprócz Polski uczestniczą w nim: Austria, Czechy, Niemcy (wybrane regiony), Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy (wybrane regiony), Ukraina (wybrane regiony);

 

  • Program Regionu Morza Bałtyckiego (BSR) - oprócz Polski uczestniczą w nim: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy (wybrane regiony), Szwecja oraz 3 państwa spoza UE: Białoruś (wybrane regiony), Norwegia i Rosja (wybrane regiony);


promocja EWT