Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY Przegl?d Filmowy Kino na Granicy 2010-2012
 Gmina Zebrzydowice
 Gmina Krzy?anowice
  EUREGIO PL - CZ
  COHIBA: Kontrola substancji niebezpiecznych w regionie Morza Ba?tyckiego
  Jedno miasto - jedna kultura
 Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w Gliwicach
  PLASTiCE: Innowacyjne dzia?ania na rzecz tworzyw sztucznych przyjaznych ?rodowisku
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Obszar aktywny gospodarczo - czesko-polskie pogranicze
 Powiat ?ywiecki
 Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa w Raciborzu Czesko-polskie centrum leksykograficzne
 Polski Klub Ekologiczny, Ko?o Miejskie w Gliwicach
 Gmina Istebna
 Gmina ?odygowice

Współpraca transnarodowa

Programy transnarodowe stanowią szansę dla wsparcia bardziej innowacyjnych projektów dotyczących zagadnień istotnych dla obszarów należących do kilku państw.

Sprzyjają zintegrowanemu rozwojowi UE poprzez inicjowanie planów i koncepcji prowadzących do realizacji ponadnarodowych przedsięwzięć.

Programy z udziałem Polski w ramach współpracy transnarodowej:

  • Program dla Europy Środkowej (CEP) - oprócz Polski uczestniczą w nim: Austria, Czechy, Niemcy (wybrane regiony), Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy (wybrane regiony), Ukraina (wybrane regiony);

 

  • Program Regionu Morza Bałtyckiego (BSR) - oprócz Polski uczestniczą w nim: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy (wybrane regiony), Szwecja oraz 3 państwa spoza UE: Białoruś (wybrane regiony), Norwegia i Rosja (wybrane regiony);


promocja EWT