Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Gmina Wilamowice
 Uniwesytet ?l?ski w Katowicach, Wydzia? EtnologiiI Nauk o Edukacji w Cieszynie AKCENT@COM
  EUREGIO PL - CZ
  Rewitalizacja granicznej rzeki Olza
 Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach
 Gmina Cieszyn SportPark - Park Sportowy
 Gmina Krzy?anowice Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim
 Gmina Krzanowice
 Polski Klub Ekologiczny, Ko?o Miejskie w Gliwicach
  PROSPECTS: Perspektywy rozwoju przedsi?biorczo?ci i nowych M?P

PWT PL - SK 2007-2013

Głównym celem Programu Współpracy Terytorialnej  Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013  jest wzmocnienie opartej na partnerstwie współpracy polsko-słowackiej, mającej na celu trwały rozwój obszaru przygranicznego.

 

Celami szczegółowymi są:

  • wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy polsko-słowackiej w zakresie poprawy stanu infrastruktury transgranicznej, prowadzącej do integracji przestrzennej obszaru oraz zwiększenia jego dostępności i atrakcyjności dla mieszkańców, inwestorów i turystów,
  • promowanie partnerskiej współpracy polsko-słowackiej na rzecz trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego, kulturalnego i środowiskowego w polsko-słowackim regionie przygranicznym,
  • promowanie inicjatyw lokalnych i nawiązywanie kontaktów transgranicznych poprzez realizację mikroprojektów opartych na działaniach typu „ludzie dla ludzi".


promocja EWT