Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Miasto Petrvald
 Gmina Krzanowice ?cie?ka rowerowa Kobe?ice - Krzanowice
 Gmina Krzy?anowice Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim
 Gmina Wilamowice
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Cz?stochowie GreenITNet: Zielona sie? IT w Europie
 Miasto Katowice
 Uniwersytet ?l?ski w Katowicach Kolorowe ?cie?ki Euroregionu
 Gmina Kozy
  Odwied? s?siada - uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza
  Infotur 3
  PLASTiCE: Innowacyjne dzia?ania na rzecz tworzyw sztucznych przyjaznych ?rodowisku
 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ADAPT2DC: Adaptacja do zmian demograficznych
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej

POWT RCz - RP 2007-2013

 

Program Operacyjny Współpracy Trangranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 nawiązuje bezpośrednio do Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Czechy - Polska,  który był realizowany w latach 2004-2006.

 

Głównym celem jest współpraca transgraniczna i rozwój czesko-polskiego pogranicza.

Chodzi przede wszystkim o:

  • wzmocnienie wzajemnych kontaktów gospodarczych, społecznych i kulturalnych,
  • wspólną ochronę bogactwa przyrody,
  • rozwój ruchu turystycznego,
  • tworzenie aktywnego rynku pracy oraz innych dziedzin rozwoju.

 promocja EWT