Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Powiat Raciborski
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
  REURIS: Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych
  LONGLIFE INVEST: Budowa akademika przy Uniwersytecie K?ajpedzkim jako implementacja litewskiego projektu pilota?owego LONGLIFE
 Gmina Wilamowice
 Uniwersytet ?l?ski w Katowicach Kolorowe ?cie?ki Euroregionu
  COHIBA: Kontrola substancji niebezpiecznych w regionie Morza Ba?tyckiego
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej Medi@TIC: Polityki regionalne na rzecz spo?ecze?stwa informacyjnego i rozwoju bran?y ICT w sektorze audiowizualnym
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY Przegl?d Filmowy Kino na Granicy 2010-2012
  CE-Ageing Platform: Platforma wiedzy nt. starzej?cego si? spo?ecze?stwa Europy ?rodkowej
  Jedno miasto - jedna kultura
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej
 Miasto Gliwice
 Gmina Krzy?anowice

Programy współpracy transgranicznej

Programy transgraniczne służą przede wszystkim budowaniu więzi łączących społeczności po obu stronach granicy. Ich realizacja służy wzmocnieniu współpracy poprzez wzrost liczby wspólnych inicjatyw dotyczących między innymi ochrony środowiska, rozbudowy infrastruktury, wymiany kulturalnej czy wzajemnych kontaktów młodzieży.

W perspektywie finansowej 2007-2013 Polska realizuje 7 programów transgranicznych, z których dla województwa śląskiego dostępne są 2:

 

  • Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 (POWT RCz - RP 2007-2013),

    rcz    pl

  • Program Współpracy Transgranicznej  Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 (PWT PL - SK 2007-2013).

     pl    skpromocja EWT