Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Gmina Krzy?anowice Po??czenie przygranicznych miejscowo?ci Pist (CZ) - Boles?aw (PL) w ramach poprawy dost?pno?ci obszaru pogranicza.
 Gmina Krzy?anowice Budowa ?cie?ki rowerowej Hat (CZ) - Krzy?anowice (PL)
 Gmina Strumie?
  ACT CLEAN: Dost?p do technologii i wiedzy w zakresie Czystszej Produkcji w Europie Centralnej
 ?l?ski O?rodek Doradztwa Rolniczego w Cz?stochowie, Oddz. Zamiejscowy w Katowicach
 Zamek Cieszyn
  Czesko polskie pogranicze - Poprawa bezpiecze?stwa
 Gmina ?lemie?
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
 Gmina Cieszyn SportMost - Most Sportowy
 Uniwersytet ?l?ski w Katowicach Kolorowe ?cie?ki Euroregionu
 Gmina Krzy?anowice Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim
 Nadle?nictwo Wis?a

Programy współpracy transgranicznej

Programy transgraniczne służą przede wszystkim budowaniu więzi łączących społeczności po obu stronach granicy. Ich realizacja służy wzmocnieniu współpracy poprzez wzrost liczby wspólnych inicjatyw dotyczących między innymi ochrony środowiska, rozbudowy infrastruktury, wymiany kulturalnej czy wzajemnych kontaktów młodzieży.

W perspektywie finansowej 2007-2013 Polska realizuje 7 programów transgranicznych, z których dla województwa śląskiego dostępne są 2:

 

  • Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 (POWT RCz - RP 2007-2013),

    rcz    pl

  • Program Współpracy Transgranicznej  Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 (PWT PL - SK 2007-2013).

     pl    skpromocja EWT