Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

  PROSPECTS: Perspektywy rozwoju przedsi?biorczo?ci i nowych M?P
 Powiat Cieszy?ski
 Powiat Raciborski
 Uniwesytet ?l?ski w Katowicach, Wydzia? EtnologiiI Nauk o Edukacji w Cieszynie AKCENT@COM
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej Medi@TIC: Polityki regionalne na rzecz spo?ecze?stwa informacyjnego i rozwoju bran?y ICT w sektorze audiowizualnym
 Miasto Gliwice
  System informacji o jako?ci powietrza na obszarze Pogranicza Polsko-Czeskiego w  rejonie ?l?ska i Moraw (air-silesia)
 Gmina Zebrzydowice
  ACT CLEAN: Dost?p do technologii i wiedzy w zakresie Czystszej Produkcji w Europie Centralnej
  CE-Ageing Platform: Platforma wiedzy nt. starzej?cego si? spo?ecze?stwa Europy ?rodkowej
 Polski Klub Ekologiczny, Ko?o Miejskie w Gliwicach

Realizowane projekty

Zapraszamy do zapoznania się z projektami realizowanymi przez beneficjentów z województwa śląskiego w ramach Programu INTERREG IV C.



promocja EWT