Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
  System informacji o jako?ci powietrza na obszarze Pogranicza Polsko-Czeskiego w  rejonie ?l?ska i Moraw (air-silesia)
  Infotur 3
 ?l?ski O?rodek Doradztwa Rolniczego w Cz?stochowie, Oddz. Zamiejscowy w Katowicach
 Zamek Cieszyn SEE: Dziel?c si? do?wiadczeniami Europy - polityki, innowacja i design
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
 Powiat ?ywiecki
  LONGLIFE INVEST: Budowa akademika przy Uniwersytecie K?ajpedzkim jako implementacja litewskiego projektu pilota?owego LONGLIFE
 Powiat Raciborski
 Gmina ?lemie?
 Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach
  CE-Ageing Platform: Platforma wiedzy nt. starzej?cego si? spo?ecze?stwa Europy ?rodkowej
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
 Powiat Cieszy?ski

Realizowane projekty

Zapraszamy do zapoznania się z projektami realizowanymi przez beneficjentów z województwa śląskiego w ramach Programu INTERREG IV C.promocja EWT