Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Powiat Cieszy?ski
  PROSPECTS: Perspektywy rozwoju przedsi?biorczo?ci i nowych M?P
 Gmina Kozy
 Gmina Krzy?anowice
 Uniwesytet ?l?ski w Katowicach, Wydzia? EtnologiiI Nauk o Edukacji w Cieszynie AKCENT@COM
 Nadle?nictwo Wis?a
 Gmina Cieszyn SportPark - Park Sportowy
 Miasto Katowice
 Gmina Krzy?anowice Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY 11. Przegl?d filmowy Kino na Granicy
 Stowarzyszenie 'Region Beskidy' w Bielsku-Bia?ej,

Realizowane projekty

Zapraszamy do zapoznania się z projektami realizowanymi przez beneficjentów z województwa śląskiego w ramach Programu INTERREG IV C.promocja EWT