Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

  COHIBA: Kontrola substancji niebezpiecznych w regionie Morza Ba?tyckiego
 Gmina Krzanowice ?cie?ka rowerowa Kobe?ice - Krzanowice
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej Medi@TIC: Polityki regionalne na rzecz spo?ecze?stwa informacyjnego i rozwoju bran?y ICT w sektorze audiowizualnym
 Nadle?nictwo Wis?a
 Gmina Wilamowice
 Gmina Zebrzydowice
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
 Powiat Cieszy?ski
  Polepszenie dost?pno?ci komunikacyjnej na pograniczu polsko-s?owackim

Realizowane projekty

Zapraszamy do zapoznania się z projektami realizowanymi przez beneficjentów z województwa śląskiego w ramach Programu dla Europy Środkowej.promocja EWT