Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Stowarzyszenie 'Region Beskidy' w Bielsku-Bia?ej,
 Polski Klub Ekologiczny, Ko?o Miejskie w Gliwicach
 Gmina Istebna
 Powiat Cieszy?ski
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY 11. Przegl?d filmowy Kino na Granicy
  Polepszenie dost?pno?ci komunikacyjnej na pograniczu polsko-s?owackim
 Miasto Ustro?
 Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w Gliwicach
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Sie? przedsi?biorczo?ci bez granic
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
 Powiat ?ywiecki

Realizowane projekty

Zapraszamy do zapoznania się z projektami realizowanymi przez beneficjentów z województwa śląskiego w ramach Programu dla Europy Środkowej.promocja EWT