Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

  Infotur 3
 Gmina Zebrzydowice
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej I3SME: Wdra?anie innowacji w sektorze M?P
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY 11. Przegl?d filmowy Kino na Granicy
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Obszar aktywny gospodarczo - czesko-polskie pogranicze
  EUREGIO PL - CZ
 Miasto Petrvald
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej
 Powiat Cieszy?ski
 Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
 Gmina Zebrzydowice

Realizowane projekty

Zapraszamy do zapoznania się z projektami realizowanymi przez beneficjentów z województwa śląskiego w ramach Programu dla Europy Środkowej.promocja EWT