Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Gmina Zebrzydowice
 Gmina Zebrzydowice
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY 11. Przegl?d filmowy Kino na Granicy
  Jedno miasto - jedna kultura
 Stowarzyszenie 'Region Beskidy' w Bielsku-Bia?ej,
 Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa w Raciborzu Czesko-polskie centrum leksykograficzne
 Powiat ?ywiecki
 Gmina Kozy
  COHIBA: Kontrola substancji niebezpiecznych w regionie Morza Ba?tyckiego
 Miasto Gliwice
 EUWT TRITIA z o.o.
 Gmina Krzy?anowice

Realizowane projekty

Zapraszamy do zapoznania się z projektami realizowanymi przez beneficjentów z województwa śląskiego w ramach Programu dla Europy Środkowej.promocja EWT