Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

  System informacji o jako?ci powietrza na obszarze Pogranicza Polsko-Czeskiego w  rejonie ?l?ska i Moraw (air-silesia)
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej
 Gmina Zebrzydowice
 Miasto Katowice
  Polepszenie dost?pno?ci komunikacyjnej na pograniczu polsko-s?owackim
  Po ?ladach ?w. Jana Sarkandra
 Rudzki Inkubator Przedsi?biorczo?ci sp. z o.o. w Rudzie ?laskiej ICHNOS Plus: Innowacje i zmiany - sie? dla lokalnych okienek przedsi?biorczo?ci
 ?l?ski O?rodek Doradztwa Rolniczego w Cz?stochowie, Oddz. Zamiejscowy w Katowicach
 Powiat ?ywiecki
 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ADAPT2DC: Adaptacja do zmian demograficznych
 Miasto Petrvald
  Infotur 3
 Gmina Cieszyn REVITALPARK 2010
promocja EWT