Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Miasto Petrvald
 Zamek Cieszyn SEE: Dziel?c si? do?wiadczeniami Europy - polityki, innowacja i design
 Gmina ?lemie?
 Gmina Krzanowice ?cie?ka rowerowa Kobe?ice - Krzanowice
 EUWT TRITIA z o.o.
 Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w Gliwicach
 Gmina Zebrzydowice
 Gmina Zebrzydowice
 Miasto Gliwice
 ?l?ski O?rodek Doradztwa Rolniczego w Cz?stochowie, Oddz. Zamiejscowy w Katowicach
  REURIS: Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Sie? przedsi?biorczo?ci bez granic
promocja EWT