Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Gmina Strumie?
 Uniwersytet ?l?ski w Katowicach Kolorowe ?cie?ki Euroregionu
 Miasto Petrvald
  LONGLIFE INVEST: Budowa akademika przy Uniwersytecie K?ajpedzkim jako implementacja litewskiego projektu pilota?owego LONGLIFE
 Stowarzyszenie 'Region Beskidy' w Bielsku-Bia?ej,
  PLASTiCE: Innowacyjne dzia?ania na rzecz tworzyw sztucznych przyjaznych ?rodowisku
  Infotur 3
  Polepszenie dost?pno?ci komunikacyjnej na pograniczu polsko-s?owackim
 Polski Klub Ekologiczny, Ko?o Miejskie w Gliwicach
  REURIS: Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych
 Gmina Krzanowice
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY Przegl?d Filmowy Kino na Granicy 2010-2012
 Gmina Cieszyn SportPark - Park Sportowy
promocja EWT