Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 EUWT TRITIA z o.o.
  e-CREATE: Szlaki Kulturowe Przedsi?biorczo?ci i Rozwoju Technologicznego
  Czesko polskie pogranicze - Poprawa bezpiecze?stwa
 Gmina Istebna
 Zamek Cieszyn
 Urz?d Miasta B?dzin ACT4PPP: Mi?dzynarodowe Dzia?ania na Rzecz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
 Gmina Zebrzydowice
 Gmina Krzy?anowice
 Gmina ?odygowice
 Gmina ?lemie?
 Gmina Strumie?
  EUREGIO PL - CZ
 Gmina Krzy?anowice Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim
 Powiat Cieszy?ski
promocja EWT