Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Powiat ?ywiecki
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY 11. Przegl?d filmowy Kino na Granicy
 ?l?ski O?rodek Doradztwa Rolniczego w Cz?stochowie, Oddz. Zamiejscowy w Katowicach
 EUWT TRITIA z o.o.
 Powiat Cieszy?ski
 Gmina Krzy?anowice Budowa ?cie?ki rowerowej Hat (CZ) - Krzy?anowice (PL)
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Cz?stochowie GreenITNet: Zielona sie? IT w Europie
  PROSPECTS: Perspektywy rozwoju przedsi?biorczo?ci i nowych M?P
 Gmina Kozy
  CE-Ageing Platform: Platforma wiedzy nt. starzej?cego si? spo?ecze?stwa Europy ?rodkowej
 Gmina Cieszyn SportPark - Park Sportowy
promocja EWT