Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

  LONGLIFE INVEST: Budowa akademika przy Uniwersytecie K?ajpedzkim jako implementacja litewskiego projektu pilota?owego LONGLIFE
 Zamek Cieszyn SEE: Dziel?c si? do?wiadczeniami Europy - polityki, innowacja i design
 Nadle?nictwo Wis?a
  EUREGIO PL - CZ
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej
 Urz?d Miasta B?dzin ACT4PPP: Mi?dzynarodowe Dzia?ania na Rzecz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Obszar aktywny gospodarczo - czesko-polskie pogranicze
 Gmina Cieszyn SportMost - Most Sportowy
 ?l?ski O?rodek Doradztwa Rolniczego w Cz?stochowie, Oddz. Zamiejscowy w Katowicach
 Stowarzyszenie 'Region Beskidy' w Bielsku-Bia?ej,
 Powiat Raciborski
promocja EWT