Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Uniwersytet ?l?ski w Katowicach Kolorowe ?cie?ki Euroregionu
  Infotur 3
 Polski Klub Ekologiczny, Ko?o Miejskie w Gliwicach
 Zamek Cieszyn
 Gmina Istebna
 Gmina Krzy?anowice Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim
 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ADAPT2DC: Adaptacja do zmian demograficznych
  PROSPECTS: Perspektywy rozwoju przedsi?biorczo?ci i nowych M?P
 Gmina Krzanowice
 Gmina Krzy?anowice Po??czenie przygranicznych miejscowo?ci Pist (CZ) - Boles?aw (PL) w ramach poprawy dost?pno?ci obszaru pogranicza.
promocja EWT