Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY 11. Przegl?d filmowy Kino na Granicy
  System informacji o jako?ci powietrza na obszarze Pogranicza Polsko-Czeskiego w  rejonie ?l?ska i Moraw (air-silesia)
 Gmina Krzy?anowice
 EUWT TRITIA z o.o.
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
  Odwied? s?siada - uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza
 Zamek Cieszyn SEE: Dziel?c si? do?wiadczeniami Europy - polityki, innowacja i design
 Uniwesytet ?l?ski w Katowicach, Wydzia? EtnologiiI Nauk o Edukacji w Cieszynie AKCENT@COM
 Gmina ?odygowice
 Gmina Krzanowice
 Zamek Cieszyn
 Gmina Krzanowice ?cie?ka rowerowa Kobe?ice - Krzanowice
  Czesko polskie pogranicze - Poprawa bezpiecze?stwa
 Nadle?nictwo Wis?a
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Cz?stochowie GreenITNet: Zielona sie? IT w Europie
promocja EWT