Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
 Gmina Cieszyn SportMost - Most Sportowy
 Urz?d Miasta B?dzin ACT4PPP: Mi?dzynarodowe Dzia?ania na Rzecz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
 Zamek Cieszyn
 EUWT TRITIA z o.o.
 Gmina Cieszyn SportPark - Park Sportowy
 ?l?ski O?rodek Doradztwa Rolniczego w Cz?stochowie, Oddz. Zamiejscowy w Katowicach
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY 11. Przegl?d filmowy Kino na Granicy
  e-CREATE: Szlaki Kulturowe Przedsi?biorczo?ci i Rozwoju Technologicznego
  Po ?ladach ?w. Jana Sarkandra
  Jedno miasto - jedna kultura
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej
  Polepszenie dost?pno?ci komunikacyjnej na pograniczu polsko-s?owackim
  LONGLIFE INVEST: Budowa akademika przy Uniwersytecie K?ajpedzkim jako implementacja litewskiego projektu pilota?owego LONGLIFE
promocja EWT