Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 EUWT TRITIA z o.o.
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY 11. Przegl?d filmowy Kino na Granicy
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej
 Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w Gliwicach
 Gmina Krzy?anowice
 Gmina Cieszyn REVITALPARK 2010
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
 Gmina Krzy?anowice Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
 Gmina Krzy?anowice Po??czenie przygranicznych miejscowo?ci Pist (CZ) - Boles?aw (PL) w ramach poprawy dost?pno?ci obszaru pogranicza.
 ?l?ski O?rodek Doradztwa Rolniczego w Cz?stochowie, Oddz. Zamiejscowy w Katowicach
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY Przegl?d Filmowy Kino na Granicy 2010-2012

Ważne dokumentypromocja EWT