Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

  COHIBA: Kontrola substancji niebezpiecznych w regionie Morza Ba?tyckiego
 Powiat Cieszy?ski
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY Przegl?d Filmowy Kino na Granicy 2010-2012
  Polepszenie dost?pno?ci komunikacyjnej na pograniczu polsko-s?owackim
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY 11. Przegl?d filmowy Kino na Granicy
 Powiat Cieszy?ski
 Powiat ?ywiecki
 Gmina Strumie?
  Po ?ladach ?w. Jana Sarkandra
 Gmina Zebrzydowice
 Urz?d Miasta B?dzin ACT4PPP: Mi?dzynarodowe Dzia?ania na Rzecz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
  Infotur 3
 Gmina Krzy?anowice Po??czenie przygranicznych miejscowo?ci Pist (CZ) - Boles?aw (PL) w ramach poprawy dost?pno?ci obszaru pogranicza.

Ważne dokumentypromocja EWT