Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach
 Gmina Krzy?anowice Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim
 Gmina ?odygowice
  Jedno miasto - jedna kultura
 Gmina Krzy?anowice
 Powiat Cieszy?ski
  Polepszenie dost?pno?ci komunikacyjnej na pograniczu polsko-s?owackim
 Miasto Gliwice
 Gmina Strumie?
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
  Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposa?enie i doskonalenie dzia?a? s?u?b kryzysowych
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej
 Miasto Ustro?

Ważne dokumentypromocja EWT