Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Gmina Krzy?anowice Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim
 Uniwersytet ?l?ski w Katowicach Kolorowe ?cie?ki Euroregionu
  Po ?ladach ?w. Jana Sarkandra
 Zamek Cieszyn
 Powiat ?ywiecki
  e-CREATE: Szlaki Kulturowe Przedsi?biorczo?ci i Rozwoju Technologicznego
 Gmina Cieszyn SportPark - Park Sportowy
 Zespol Szkolno-Przedskolny im. Or?a Bia?ego w ?ywcu
 ?l?ski O?rodek Doradztwa Rolniczego w Cz?stochowie, Oddz. Zamiejscowy w Katowicach
 Powiat ?ywiecki
  PROSPECTS: Perspektywy rozwoju przedsi?biorczo?ci i nowych M?P
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej

Ważne dokumentypromocja EWT