Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

  PROSPECTS: Perspektywy rozwoju przedsi?biorczo?ci i nowych M?P
 Stowarzyszenie 'Region Beskidy' w Bielsku-Bia?ej,
 Miasto Katowice
 Uniwesytet ?l?ski w Katowicach, Wydzia? EtnologiiI Nauk o Edukacji w Cieszynie AKCENT@COM
  Rewitalizacja granicznej rzeki Olza
 Gmina Krzanowice
 Zamek Cieszyn
 Gmina Cieszyn SportMost - Most Sportowy
  Polepszenie dost?pno?ci komunikacyjnej na pograniczu polsko-s?owackim
  Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposa?enie i doskonalenie dzia?a? s?u?b kryzysowych
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej

Ważne dokumentypromocja EWT