Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Powiat Cieszy?ski
 Gmina Krzy?anowice
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Obszar aktywny gospodarczo - czesko-polskie pogranicze
 Powiat Cieszy?ski
 Zespol Szkolno-Przedskolny im. Or?a Bia?ego w ?ywcu
  Odwied? s?siada - uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY Przegl?d Filmowy Kino na Granicy 2010-2012
  COHIBA: Kontrola substancji niebezpiecznych w regionie Morza Ba?tyckiego
 Stowarzyszenie 'Region Beskidy' w Bielsku-Bia?ej,
 Gmina Krzy?anowice Po??czenie przygranicznych miejscowo?ci Pist (CZ) - Boles?aw (PL) w ramach poprawy dost?pno?ci obszaru pogranicza.
  Infotur 3
  Czesko polskie pogranicze - Poprawa bezpiecze?stwa
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej
promocja EWT