Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
 Gmina Cieszyn SportPark - Park Sportowy
 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ADAPT2DC: Adaptacja do zmian demograficznych
 Gmina Istebna
 Miasto Ustro?
 Gmina Strumie?
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
 Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w Gliwicach
 Uniwesytet ?l?ski w Katowicach, Wydzia? EtnologiiI Nauk o Edukacji w Cieszynie AKCENT@COM
 Zamek Cieszyn
 Rudzki Inkubator Przedsi?biorczo?ci sp. z o.o. w Rudzie ?laskiej ICHNOS Plus: Innowacje i zmiany - sie? dla lokalnych okienek przedsi?biorczo?ci
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY Przegl?d Filmowy Kino na Granicy 2010-2012
 Gmina ?odygowice
promocja EWT