Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Miasto Gliwice
  Czesko polskie pogranicze - Poprawa bezpiecze?stwa
 Powiat Cieszy?ski
  Odwied? s?siada - uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza
  Polepszenie dost?pno?ci komunikacyjnej na pograniczu polsko-s?owackim
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY Przegl?d Filmowy Kino na Granicy 2010-2012
 Urz?d Miasta B?dzin ACT4PPP: Mi?dzynarodowe Dzia?ania na Rzecz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
 Gmina Krzanowice
promocja EWT