Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Miasto Gliwice
  Rewitalizacja granicznej rzeki Olza
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej
 Gmina Strumie?
 Zespol Szkolno-Przedskolny im. Or?a Bia?ego w ?ywcu
 Miasto Petrvald
  REURIS: Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych
  Po ?ladach ?w. Jana Sarkandra
  PLASTiCE: Innowacyjne dzia?ania na rzecz tworzyw sztucznych przyjaznych ?rodowisku
 Miasto Ustro?
 Miasto Katowice
 Nadle?nictwo Wis?a
  Polepszenie dost?pno?ci komunikacyjnej na pograniczu polsko-s?owackim
 Stowarzyszenie 'Region Beskidy' w Bielsku-Bia?ej,

Ważne dokumentypromocja EWT