Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Urz?d Miasta B?dzin ACT4PPP: Mi?dzynarodowe Dzia?ania na Rzecz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
  PROSPECTS: Perspektywy rozwoju przedsi?biorczo?ci i nowych M?P
 Miasto Petrvald
  CE-Ageing Platform: Platforma wiedzy nt. starzej?cego si? spo?ecze?stwa Europy ?rodkowej
 Powiat ?ywiecki
 Gmina ?lemie?
 Powiat Cieszy?ski
 Gmina Strumie?
 Gmina Zebrzydowice
 Gmina ?odygowice
 Miasto Ustro?
 ?l?ski O?rodek Doradztwa Rolniczego w Cz?stochowie, Oddz. Zamiejscowy w Katowicach
 Gmina Cieszyn SportPark - Park Sportowy
promocja EWT