Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej I3SME: Wdra?anie innowacji w sektorze M?P
  Po ?ladach ?w. Jana Sarkandra
 Polski Klub Ekologiczny, Ko?o Miejskie w Gliwicach
 Gmina Zebrzydowice
 Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w Gliwicach
 Miasto Gliwice
 Powiat ?ywiecki
 Powiat ?ywiecki
  REURIS: Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych
 Gmina Cieszyn SportMost - Most Sportowy
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Sie? przedsi?biorczo?ci bez granic
promocja EWT