Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Zamek Cieszyn
 Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w Gliwicach
  Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposa?enie i doskonalenie dzia?a? s?u?b kryzysowych
  Jedno miasto - jedna kultura
 Miasto Ustro?
  PLASTiCE: Innowacyjne dzia?ania na rzecz tworzyw sztucznych przyjaznych ?rodowisku
  EUREGIO PL - CZ
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Obszar aktywny gospodarczo - czesko-polskie pogranicze
 Zespol Szkolno-Przedskolny im. Or?a Bia?ego w ?ywcu
 Gmina ?lemie?
  COHIBA: Kontrola substancji niebezpiecznych w regionie Morza Ba?tyckiego
 Gmina Cieszyn SportMost - Most Sportowy
 Nadle?nictwo Wis?a
promocja EWT