Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Gmina Krzanowice
 Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa w Raciborzu Czesko-polskie centrum leksykograficzne
  Rewitalizacja granicznej rzeki Olza
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Sie? przedsi?biorczo?ci bez granic
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Cz?stochowie GreenITNet: Zielona sie? IT w Europie
 Powiat ?ywiecki
 Gmina ?lemie?
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej
 Powiat ?ywiecki
 Zamek Cieszyn
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
 Powiat Raciborski
promocja EWT