Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 EUWT TRITIA z o.o.
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Sie? przedsi?biorczo?ci bez granic
 Gmina Istebna
 Zespol Szkolno-Przedskolny im. Or?a Bia?ego w ?ywcu
  Czesko polskie pogranicze - Poprawa bezpiecze?stwa
 Uniwesytet ?l?ski w Katowicach, Wydzia? EtnologiiI Nauk o Edukacji w Cieszynie AKCENT@COM
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Obszar aktywny gospodarczo - czesko-polskie pogranicze
  Jedno miasto - jedna kultura
 Gmina Krzy?anowice
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
 Gmina Cieszyn SportPark - Park Sportowy
 Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa w Raciborzu Czesko-polskie centrum leksykograficzne
promocja EWT