Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Miasto Petrvald
  PROSPECTS: Perspektywy rozwoju przedsi?biorczo?ci i nowych M?P
  e-CREATE: Szlaki Kulturowe Przedsi?biorczo?ci i Rozwoju Technologicznego
 Gmina Zebrzydowice
  Rewitalizacja granicznej rzeki Olza
  System informacji o jako?ci powietrza na obszarze Pogranicza Polsko-Czeskiego w  rejonie ?l?ska i Moraw (air-silesia)
  Polepszenie dost?pno?ci komunikacyjnej na pograniczu polsko-s?owackim
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
 Powiat ?ywiecki
 Gmina Cieszyn SportMost - Most Sportowy
  COHIBA: Kontrola substancji niebezpiecznych w regionie Morza Ba?tyckiego
 Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w Gliwicach
  Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposa?enie i doskonalenie dzia?a? s?u?b kryzysowych
  Czesko polskie pogranicze - Poprawa bezpiecze?stwa
promocja EWT