Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej I3SME: Wdra?anie innowacji w sektorze M?P
 Urz?d Miasta B?dzin ACT4PPP: Mi?dzynarodowe Dzia?ania na Rzecz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
 Gmina Krzy?anowice Budowa ?cie?ki rowerowej Hat (CZ) - Krzy?anowice (PL)
  e-CREATE: Szlaki Kulturowe Przedsi?biorczo?ci i Rozwoju Technologicznego
  REURIS: Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
 Miasto Gliwice
 Zespol Szkolno-Przedskolny im. Or?a Bia?ego w ?ywcu
 Gmina Zebrzydowice
 Gmina Zebrzydowice
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej
  Po ?ladach ?w. Jana Sarkandra
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY Przegl?d Filmowy Kino na Granicy 2010-2012
promocja EWT