Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Gmina Krzy?anowice Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim
 Miasto Ustro?
  ACT CLEAN: Dost?p do technologii i wiedzy w zakresie Czystszej Produkcji w Europie Centralnej
 Powiat Cieszy?ski
  PLASTiCE: Innowacyjne dzia?ania na rzecz tworzyw sztucznych przyjaznych ?rodowisku
  Jedno miasto - jedna kultura
 Powiat ?ywiecki
 Gmina Krzy?anowice Budowa ?cie?ki rowerowej Hat (CZ) - Krzy?anowice (PL)
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Sie? przedsi?biorczo?ci bez granic
 Gmina ?lemie?
 Gmina Zebrzydowice
 Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach
promocja EWT