Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ADAPT2DC: Adaptacja do zmian demograficznych
 Polski Klub Ekologiczny, Ko?o Miejskie w Gliwicach
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Obszar aktywny gospodarczo - czesko-polskie pogranicze
 Zamek Cieszyn SEE: Dziel?c si? do?wiadczeniami Europy - polityki, innowacja i design
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
 Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach
 Gmina Cieszyn SportPark - Park Sportowy
 Gmina Krzanowice ?cie?ka rowerowa Kobe?ice - Krzanowice
 Gmina Zebrzydowice
 Zespol Szkolno-Przedskolny im. Or?a Bia?ego w ?ywcu
 Gmina Cieszyn REVITALPARK 2010
promocja EWT