Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Gmina Krzanowice
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
 Gmina ?lemie?
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
 Gmina Kozy
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej I3SME: Wdra?anie innowacji w sektorze M?P
 Miasto Petrvald
 Gmina Krzy?anowice Budowa ?cie?ki rowerowej Hat (CZ) - Krzy?anowice (PL)
  Jedno miasto - jedna kultura
  Czesko polskie pogranicze - Poprawa bezpiecze?stwa
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Sie? przedsi?biorczo?ci bez granic
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Cz?stochowie GreenITNet: Zielona sie? IT w Europie
 Gmina Wilamowice
promocja EWT