Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej
 Powiat Raciborski
  Odwied? s?siada - uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza
 Gmina Istebna
 Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w Gliwicach
 Gmina Krzanowice ?cie?ka rowerowa Kobe?ice - Krzanowice
 Powiat Cieszy?ski
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej
  Po ?ladach ?w. Jana Sarkandra
 Stowarzyszenie 'Region Beskidy' w Bielsku-Bia?ej,
  Jedno miasto - jedna kultura
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Sie? przedsi?biorczo?ci bez granic
 Powiat Cieszy?ski
promocja EWT