Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 ?l?skie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemys?u Lotniczego sp. z o. o. w Czechowicach-Dziedzicach
 Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w Gliwicach
 Gmina Cieszyn REVITALPARK 2010
  Czesko polskie pogranicze - Poprawa bezpiecze?stwa
  REURIS: Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych
 Powiat Cieszy?ski
  e-CREATE: Szlaki Kulturowe Przedsi?biorczo?ci i Rozwoju Technologicznego
 Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa w Raciborzu Czesko-polskie centrum leksykograficzne
  PLASTiCE: Innowacyjne dzia?ania na rzecz tworzyw sztucznych przyjaznych ?rodowisku
 Miasto Katowice
 Polski Klub Ekologiczny, Ko?o Miejskie w Gliwicach
 Gmina Strumie?
promocja EWT