Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Gmina Krzanowice ?cie?ka rowerowa Kobe?ice - Krzanowice
 Miasto Katowice
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
 Zamek Cieszyn
 Gmina Krzanowice
 Gmina Krzy?anowice Budowa ?cie?ki rowerowej Hat (CZ) - Krzy?anowice (PL)
 Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w Gliwicach
 Gmina Krzy?anowice Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej I3SME: Wdra?anie innowacji w sektorze M?P
 Urz?d Miasta B?dzin ACT4PPP: Mi?dzynarodowe Dzia?ania na Rzecz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
 Zespol Szkolno-Przedskolny im. Or?a Bia?ego w ?ywcu
 Stowarzyszenie 'Region Beskidy' w Bielsku-Bia?ej,
 Nadle?nictwo Wis?a
promocja EWT