Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Gmina Krzy?anowice
  e-CREATE: Szlaki Kulturowe Przedsi?biorczo?ci i Rozwoju Technologicznego
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej I3SME: Wdra?anie innowacji w sektorze M?P
 Gmina Krzanowice ?cie?ka rowerowa Kobe?ice - Krzanowice
 Uniwersytet ?l?ski w Katowicach Kolorowe ?cie?ki Euroregionu
  Po ?ladach ?w. Jana Sarkandra
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
  Infotur 3
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Sie? przedsi?biorczo?ci bez granic
 Miasto Petrvald
 Miasto Katowice
 Powiat Cieszy?ski
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej Medi@TIC: Polityki regionalne na rzecz spo?ecze?stwa informacyjnego i rozwoju bran?y ICT w sektorze audiowizualnym
promocja EWT