Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Gmina Strumie?
 Zamek Cieszyn
 Uniwersytet ?l?ski w Katowicach Kolorowe ?cie?ki Euroregionu
  Rewitalizacja granicznej rzeki Olza
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej
 Powiat Cieszy?ski
 Urz?d Miasta B?dzin ACT4PPP: Mi?dzynarodowe Dzia?ania na Rzecz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
  Odwied? s?siada - uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza
 Powiat Raciborski
 Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach
 Gmina Cieszyn SportMost - Most Sportowy
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY Przegl?d Filmowy Kino na Granicy 2010-2012
promocja EWT