Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Gmina ?odygowice
 Gmina Strumie?
  Jedno miasto - jedna kultura
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Sie? przedsi?biorczo?ci bez granic
  Czesko polskie pogranicze - Poprawa bezpiecze?stwa
  e-CREATE: Szlaki Kulturowe Przedsi?biorczo?ci i Rozwoju Technologicznego
  Rewitalizacja granicznej rzeki Olza
 Gmina Krzy?anowice Po??czenie przygranicznych miejscowo?ci Pist (CZ) - Boles?aw (PL) w ramach poprawy dost?pno?ci obszaru pogranicza.
  Polepszenie dost?pno?ci komunikacyjnej na pograniczu polsko-s?owackim
 Gmina Zebrzydowice
 Gmina Krzy?anowice Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim

Rozporządzeniapromocja EWT