Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

  Jedno miasto - jedna kultura
  LONGLIFE INVEST: Budowa akademika przy Uniwersytecie K?ajpedzkim jako implementacja litewskiego projektu pilota?owego LONGLIFE
 Gmina Wilamowice
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej I3SME: Wdra?anie innowacji w sektorze M?P
  Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposa?enie i doskonalenie dzia?a? s?u?b kryzysowych
 Stowarzyszenie 'Region Beskidy' w Bielsku-Bia?ej,
 Miasto Petrvald
 Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w Gliwicach
  Rewitalizacja granicznej rzeki Olza
 EUWT TRITIA z o.o.
  PROSPECTS: Perspektywy rozwoju przedsi?biorczo?ci i nowych M?P
 Zespol Szkolno-Przedskolny im. Or?a Bia?ego w ?ywcu

Rozporządzeniapromocja EWT