Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 ?l?skie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemys?u Lotniczego sp. z o. o. w Czechowicach-Dziedzicach
 Miasto Katowice
  Jedno miasto - jedna kultura
 Nadle?nictwo Wis?a
 Gmina Krzanowice ?cie?ka rowerowa Kobe?ice - Krzanowice
  REURIS: Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych
 Gmina Zebrzydowice
 Gmina ?odygowice
 Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa w Raciborzu Czesko-polskie centrum leksykograficzne
 ?l?ski O?rodek Doradztwa Rolniczego w Cz?stochowie, Oddz. Zamiejscowy w Katowicach
 Miasto Petrvald

Rozporządzeniapromocja EWT