Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Gmina Cieszyn SportPark - Park Sportowy
  PROSPECTS: Perspektywy rozwoju przedsi?biorczo?ci i nowych M?P
 Miasto Ustro?
 Gmina Zebrzydowice
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Sie? przedsi?biorczo?ci bez granic
 Gmina Wilamowice
 Rudzki Inkubator Przedsi?biorczo?ci sp. z o.o. w Rudzie ?laskiej ICHNOS Plus: Innowacje i zmiany - sie? dla lokalnych okienek przedsi?biorczo?ci
 Zamek Cieszyn
 Gmina Kozy
 Nadle?nictwo Wis?a
 Powiat ?ywiecki
 Gmina Strumie?

Rozporządzeniapromocja EWT