Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej I3SME: Wdra?anie innowacji w sektorze M?P
 Gmina Zebrzydowice
 Gmina Krzy?anowice
  Jedno miasto - jedna kultura
 Miasto Ustro?
 Gmina Krzy?anowice Po??czenie przygranicznych miejscowo?ci Pist (CZ) - Boles?aw (PL) w ramach poprawy dost?pno?ci obszaru pogranicza.
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Sie? przedsi?biorczo?ci bez granic
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
 Powiat ?ywiecki
 Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w Gliwicach

Rozporządzeniapromocja EWT