Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Miasto Ustro?
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej I3SME: Wdra?anie innowacji w sektorze M?P
 Powiat ?ywiecki
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
  Infotur 3
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Cz?stochowie GreenITNet: Zielona sie? IT w Europie
 Gmina Krzy?anowice
 Gmina Krzanowice
 Miasto Petrvald
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY Przegl?d Filmowy Kino na Granicy 2010-2012
  REURIS: Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych
  COHIBA: Kontrola substancji niebezpiecznych w regionie Morza Ba?tyckiego
  Czesko polskie pogranicze - Poprawa bezpiecze?stwa
 Gmina Cieszyn SportMost - Most Sportowy
Mapa Projektów EWT w województwie śląskim
Śląskie europejskie od świtu do zmierzchu - film promujący
2017-01-09

Programy Interreg w 2017 r.

Marka Interreg jest coraz bardziej rozpoznawalna w naszym kraju. W zatwierdzonych dotychczas projektach współpracy transnarodowej i międzyregionalnej uczestniczy łącznie 169 polskich partnerów. Ministerstwo Rozwoju promowało dotąd programy Interreg: Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa i Europa na spotkaniach w wielu polskich miastach. Również w tym roku zaplanowano szereg wydarzeń.

promocja EWT