Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

  e-CREATE: Szlaki Kulturowe Przedsi?biorczo?ci i Rozwoju Technologicznego
 Gmina Krzy?anowice
 Gmina Zebrzydowice
 Stowarzyszenie 'Region Beskidy' w Bielsku-Bia?ej,
 Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach
 Uniwesytet ?l?ski w Katowicach, Wydzia? EtnologiiI Nauk o Edukacji w Cieszynie AKCENT@COM
 Zamek Cieszyn SEE: Dziel?c si? do?wiadczeniami Europy - polityki, innowacja i design
  Rewitalizacja granicznej rzeki Olza
  PLASTiCE: Innowacyjne dzia?ania na rzecz tworzyw sztucznych przyjaznych ?rodowisku
 Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa w Raciborzu Czesko-polskie centrum leksykograficzne
 Rudzki Inkubator Przedsi?biorczo?ci sp. z o.o. w Rudzie ?laskiej ICHNOS Plus: Innowacje i zmiany - sie? dla lokalnych okienek przedsi?biorczo?ci
Mapa Projektów EWT w województwie śląskim
Śląskie europejskie od świtu do zmierzchu - film promujący
2016-11-23

Trzeci nabór wniosków projektowych w programie Interreg Europa (wsparcie dotyczące pomysłów projektowych)

Trzeci nabór wniosków projektowych w programie Interreg Europa rozpocznie się 1 marca i potrwa do 30 czerwca 2017 roku. Aby uzyskać pewność, że  planowany projekt wpisuje się w założenia programu, cechuje się dobrą jakością oraz przydatnością,  w ramach programu uruchomiono przydatne narzędzia.

promocja EWT