Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Stowarzyszenie 'Region Beskidy' w Bielsku-Bia?ej,
 Zespol Szkolno-Przedskolny im. Or?a Bia?ego w ?ywcu
 Miasto Ustro?
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
 Zamek Cieszyn
  Po ?ladach ?w. Jana Sarkandra
 Gmina Cieszyn REVITALPARK 2010
 Rudzki Inkubator Przedsi?biorczo?ci sp. z o.o. w Rudzie ?laskiej ICHNOS Plus: Innowacje i zmiany - sie? dla lokalnych okienek przedsi?biorczo?ci
 Powiat ?ywiecki
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY 11. Przegl?d filmowy Kino na Granicy
 Gmina Zebrzydowice
  CE-Ageing Platform: Platforma wiedzy nt. starzej?cego si? spo?ecze?stwa Europy ?rodkowej
Mapa Projektów EWT w województwie śląskim
Śląskie europejskie od świtu do zmierzchu - film promujący
2016-11-23

Trzeci nabór wniosków projektowych w programie Interreg Europa (wsparcie dotyczące pomysłów projektowych)

Trzeci nabór wniosków projektowych w programie Interreg Europa rozpocznie się 1 marca i potrwa do 30 czerwca 2017 roku. Aby uzyskać pewność, że  planowany projekt wpisuje się w założenia programu, cechuje się dobrą jakością oraz przydatnością,  w ramach programu uruchomiono przydatne narzędzia.

promocja EWT