Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Miasto Petrvald
 Gmina Krzy?anowice Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim
 Zamek Cieszyn SEE: Dziel?c si? do?wiadczeniami Europy - polityki, innowacja i design
 Miasto Ustro?
 Miasto Katowice
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
 Gmina Strumie?
 Uniwersytet ?l?ski w Katowicach Kolorowe ?cie?ki Euroregionu
 Powiat Raciborski
 Powiat ?ywiecki
  PLASTiCE: Innowacyjne dzia?ania na rzecz tworzyw sztucznych przyjaznych ?rodowisku
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY Przegl?d Filmowy Kino na Granicy 2010-2012
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej I3SME: Wdra?anie innowacji w sektorze M?P
  Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposa?enie i doskonalenie dzia?a? s?u?b kryzysowych
Mapa Projektów EWT w województwie śląskim
Śląskie europejskie od świtu do zmierzchu - film promujący
promocja EWT